slide1

سامانه‌ی عدالت برای نوجوانان حاصل تلاش‌های مشترک دانشگاه کارلتون در کانادا (CU) ، دانشگاه یروان در ارمنستان (YSU) و دانشگاه کوفه در عراق (KU) با هدف فراهم آوری منابع و اطلاع رسانی در عرصه‌ی عدالت برای نوجوانان در خاورمیانه است. این مرکز با هدف پاسخ گویی به نقض حقوق بشرعلیه کودکان و نوجوانان در منطقه، برای ساخت و تقویت ظرفیت‌های وکلا و نمایندگان قانونی، سازمان های غیردولتی محلی و مقامات قضایی تلاش می‌کند.

slide3

این دانشگاه‌ها با همکاری مشترک بر این باورند که این طرح یک کتابخانه‌ی چند زبانه‌ی انگلیسی، فارسی، عربی، کردی و ارمنی فراهم می آورد و می‌تواند زمینه‌ی بهبود ارائه خدمات نهادهای قضایی باشد تا نوجوانان معارض با قانون با دسترسی بیشتر به عدالت و شرایط بهتر در کانون های اصلاح و تربیت، به نحو شایسته ای محافظت گردند.

slide2

این وبسایت هدف دارد تا برای نوجوانان در منطقه، سیاست گذاران، وکلا‌ی مدافع، متخصصین، ارایه دهندگان خدمات و علاقمندان خدمات آموزشی و اطلاع رسانی درخصوص فرایندهای رو به ظهور در منطقه ارائه دهد. این تلاش با هدف بهبود پایبندی به کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و دیگر استانداردهای بین المللی حقوق بشردر منطقه صورت می‌گیرد.

آموزشکده

جايگزین های حبس در نظام عدالت كيفری ايران

اکتبر 14, 2019

با توجه به ناکارامد بودن مجازات حبس، خصوصا حبس های کوتاه مدت، در اصلاح و بازپروری زندانیان، همچنین بدلیل...