slide1

سامانه‌ی عدالت برای نوجوانان حاصل تلاش‌های مشترک دانشگاه کارلتون در کانادا (CU) ، دانشگاه یروان در ارمنستان (YSU) و دانشگاه کوفه در عراق (KU) با هدف فراهم آوری منابع و اطلاع رسانی در عرصه‌ی عدالت برای نوجوانان در خاورمیانه است. این مرکز با هدف پاسخ گویی به نقض حقوق بشرعلیه کودکان و نوجوانان در منطقه، برای ساخت و تقویت ظرفیت‌های وکلا و نمایندگان قانونی، سازمان های غیردولتی محلی و مقامات قضایی تلاش می‌کند.

slide3

این دانشگاه‌ها با همکاری مشترک بر این باورند که این طرح یک کتابخانه‌ی چند زبانه‌ی انگلیسی، فارسی، عربی، کردی و ارمنی فراهم می آورد و می‌تواند زمینه‌ی بهبود ارائه خدمات نهادهای قضایی باشد تا نوجوانان معارض با قانون با دسترسی بیشتر به عدالت و شرایط بهتر در کانون های اصلاح و تربیت، به نحو شایسته ای محافظت گردند.

slide2

این وبسایت هدف دارد تا برای نوجوانان در منطقه، سیاست گذاران، وکلا‌ی مدافع، متخصصین، ارایه دهندگان خدمات و علاقمندان خدمات آموزشی و اطلاع رسانی درخصوص فرایندهای رو به ظهور در منطقه ارائه دهد. این تلاش با هدف بهبود پایبندی به کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و دیگر استانداردهای بین المللی حقوق بشردر منطقه صورت می‌گیرد.

آموزشکده

زنگ حقوق کودک – اپیزود سوم

دسامبر 07, 2022

این روزها خبرهای تلخی از برخوردهای غیرقانونی برخی مدیران مدارس با دانش‌آموزان و معرفی آنها به نهادهای...