دیدگاه‌ها/ کودک آزاری؛ «قانون حامی قربانیان نیست»

دیدگاه‌ها به موضوع آزار کودکان، عوامل بازدارنده و نحوه برخورد با آن در ایران
همراه با دو کارشناس: فریبا ناطق، روانشناس و مشاور در بریتانیا و حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن کانادا