سامانه‌ی عدالت برای نوجوانان حاصل تلاش‌های مشترک دانشگاه کارلتون در کانادا (CU)، دانشگاه یروان در ارمنستان (YSU) و دانشگاه کوفه در عراق (KU) با هدف فراهم آوری منابع و اطلاع رسانی در عرصه‌ی عدالت برای نوجوانان در خاورمیانه است.

این مرکز با هدف پاسخ گویی به نقض حقوق بشر علیه کودکان و نوجوانان در منطقه، برای ساخت و تقویت ظرفیت‌های وکلا و نمایندگان قانونی، سازمان های غیردولتی محلی و مقامات قضایی تلاش می‌کند.

این وبسایت هدف دارد تا برای نوجوانان در منطقه، سیاست گذاران، وکلا‌ی مدافع، متخصصین، ارایه دهندگان خدمات و علاقمندان خدمات آموزشی و اطلاع رسانی درخصوص فرایندهای رو به ظهور در منطقه ارائه دهد. این تلاش با هدف بهبود پایبندی به کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و دیگر استانداردهای بین المللی حقوق بشردر منطقه صورت می‌گیرد.

این دانشگاه‌ها با همکاری مشترک بر این باورند که این طرح یک کتابخانه‌ی چند زبانه‌ی انگلیسی، فارسی، عربی، کردی و ارمنی فراهم می آورد و می‌تواند زمینه‌ی بهبود ارائه خدمات نهادهای قضایی باشد تا نوجوانان معارض با قانون با دسترسی بیشتر به عدالت و شرایط بهتر در کانون های اصلاح و تربیت، به نحو شایسته ای محافظت گردند.