عربستان ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کرد

عربستان ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کرد

 به دستور وزیر دادگستری عربستان سعودی، ولید محمد الصمعانی، دادگاهها و دفاتر ثبت ازدواج موظف شدند تا طبق مفاد دستور و اخطاری که به تازگی از سوی این وزارت صادر شده است، از ثبت ازدواج افراد زیر سن ۱۸ خودداری کنند. در توضیح این دستور، اهدى الحليسي، عضو مجلس شورى عدالت، در پاسخ به پرسش های مطرح شده در خصوص ازدواج نوجوانان ابراز داشت که نوجوانان، چه به لحاظ درک ماهیت علائق زناشویی و چه از نظر جسمانی مهیای زندگی مشترک نیستند. این تصمیم بر اساس اصل خودداری از «آزار» و اذیت،* خاصه در مورد کودکان، تنظیم شده است.

عدم تأذي*