وقوع 500 تا 600 هزار کودک همسری در سال

وقوع 500 تا 600 هزار کودک همسری در سال

علی کاظمی (مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه) در خصوص کودک‌همسری و آسیب‌های اجتماعی آن گفت: در ماده ۴۷۱۰ قانون مدنی قیدی برای ازدواج در نظر گرفته شده که پسران بعد از ۱۵ سالگی و دختران بعد از ۱۳ سالگی می‌توانند ازدواج کنند، اما اگر دادگاه و پدر و مادر تشخیص دهند که کودک می‎‌تواند زیر سن تعیین شده ازدواج کند، این اجازه به او داده می‌شود.
ایران آنلاین