Month: ژانویه 2019

حق دسترسی به فرصت ها از حقوق بنیادین افراد دارای معلولیت است

حق دسترسی به فرصت ها از حقوق بنیادین افراد دارای معلولیت است

مصالح عالیه کودکان، بقا و رشد، عدم تبعیض ، احترام به نظرات کودکان،حق دسترسی به فرصت ها، حق مشارکت، احترام به تفاوت ها که درباره گروه های خاص از جمله کودکان دارای معلولیت ساری و جاری است تاکید کرد حقوق کودکان دارای معلولیت در اسناد بالادستی، قوانین و مقررات و برنامه های توسعه ای مورد شناسایی قرار گرفته و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه ها مشخص گردیده است. ادامه مطلب »

برگزاری ششمین نشست تخصصی حقوق کودک با عنوان تنبیه بدنی کودکان

برگزاری ششمین نشست تخصصی حقوق کودک با عنوان تنبیه بدنی کودکان

ششمین نشست از مجموعه نشست های تخصصی حقوق کودک با عنوان « تنبیه بدنی کودکان » با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق کودک و برخی از اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در تالار عدالت وزارت دادگستری برگزار گردید. ادامه مطلب »

بازدید دبیر و اعضای کارگروه های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از مرکز فرآموز شهرداری تهران

بازدید دبیر و اعضای کارگروه های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از مرکز فرآموز شهرداری تهران

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و اعضای کارگروه پایش و ارزیابی و کارگروه آموزش و اطلاع رسانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از مرکز آموزش مهارت زندگی به کودکان(فرآموز) شهرداری منطقه ۱۸ تهران بازدید کردند ادامه مطلب »