Month: فوریه 2021

توقف اعدام یک کودک با رضایت اولیای دم

توقف اعدام یک کودک با رضایت اولیای دم

یک جوان ۱۹ ساله یاسوجی که در کودکی مرتکب قتل یک مرد جوان شده بود، با رضایت اولیای دم از پای جوخه اعدام رهایی یافت. به نوشته رکنا، یک جوان ۱۹ ساله یاسوجی به نام «علی»، که ۷ سال پیش در جریان یک درگیری باعث مرگ یک مرد جوان شد، در بهمن ۱۳۹۹ با رضایت… ادامه مطلب »

نداشتن مهارت فرزندپروری زمینه‌ای برای کودک آزاری است

نداشتن مهارت فرزندپروری زمینه‌ای برای کودک آزاری است

انداختن تسبیح دور گردن کودک خردسال، با هدف شوخی و مزاح، در حالی‌که کودک در حال گریه و آزار است و بعد انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی برای گرفتن لایک، مردی را روانه زندان کرد، این مرد کودک آزار مجازات خواهد شد، ولی این پرسش کماکان باقی است که آیا «فهم کودک آزاری» پایین است… ادامه مطلب »

پلیس غیر تخصصی می تواند پرونده کودکان را به انحراف بکشاند

پلیس غیر تخصصی می تواند پرونده کودکان را به انحراف بکشاند

نیلا فقط ۱۴ سال دارد، او به اتهام قتل مادرش در کانون اصلاح و تربیت روز و شب می‌گذراند تا بتواند حکم آزادی‌اش را دریافت کند، چراکه معتقد است تنها به دلیل «شک بازپرس» و «ترس از دستگیری» آنجاست. او داستان دستگیری اش را برای فاطمه شیخ علیزاده، خبرنگار رکنا، اینگونه روایت کرده: «بازپرس آمد… ادامه مطلب »

رشد ۲۳ درصدی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در ایران

رشد ۲۳ درصدی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در ایران

مطابق با گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران، ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله که در سه ماهه اول سال جاری، ۷۳۲۳ مورد بود؛ با رشد ۲۳ درصدی به ۹۰۵۸ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است. به گزارش ایسنا، مجموعا در بهار و تابستان سال گذشته ۱۶۰۱۷ مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت… ادامه مطلب »

نقدی بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹

نقدی بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹

«یکــی از رویکردهــای مثبــت قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان را میتــوان افزایــش دامنــه اختیــارات مــددکاران اجتماعــی بهزیســتی دانســت کــه از نقــش گســتردهای کــه در پیشــگیری و حمایـت از کـودکان در معـرض خطـر دارنـد، شـروع و بـا تأثیرگـذاری در فراینـد کیفـری و جداسـازی کـودک از شـرایط پـر خطـر در زمـان رسـیدگی قضایـی، ادامـه و بـه… ادامه مطلب »

ورود دادستانی به پرونده کودک همسری و بازداشت یک عاقد در ایران

ورود دادستانی به پرونده کودک همسری و بازداشت یک عاقد در ایران

«عاقد ۱۲۰ کودک همسری، دستگیر و دو دفترخانه ازدواج پلمپ شد»، انتشار این خبر توسط خبرگزاری ایلنا در روز ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ نشان از اتفاقی تازه در مقابله با پدیده «کودک همسری» در ایران دارد و آن آگاهی پیدا کردن دستگاه قضایی نسب به مساله کودک همسری است. عظیم اکبری دادستان شهرستان نمین با اعلام… ادامه مطلب »