Month: سپتامبر 2021

آنچه روزنامه نگاران باید در حوزه شکنجه و سوء رفتار پلیس علیه کودکان بدانند

آنچه روزنامه نگاران باید در حوزه شکنجه و سوء رفتار پلیس علیه کودکان بدانند

پیش از ورود به مساله شکنجه و سوء‌رفتار پلیس در مواجهه با متهمان از جمله متهمان کودک، باید به این پرسش پاسخ داد که چرا «روزنامه نگاران» مرکز ثقل پروژه ترویجی «عدالت برای کودکان و نوجوانان» شده‌اند؟ رسانه‌ها مهمترین راه‌های ارتباطی میان ترویج‌گران و مردم، ذی‌نفعان و مسئولین، بوده و هستند ولی این تنها دلیلی… ادامه مطلب »

پیامدها و آسیب‌های مخرب کودک همسری چیست؟

پیامدها و آسیب‌های مخرب کودک همسری چیست؟

کودک همسری به ازدواج زود هنگام و حتی قبل از سن قانونی دختران و پسران گفته می‌شود که در بسیاری از جوامع از جمله جامعه ما دیده می‌شود و مهمترین علل این مساله، فقر اقتصادی و فرهنگی است. در همین حال آمارها حاکی از ازدیاد کودک همسری در جوامع در حال توسعه و کم درآمد… ادامه مطلب »