۳ ایده و روش توانمندسازی نوجوانان و جوانان

۳ ایده و روش توانمندسازی نوجوانان و جوانان

جوانان قادر به انجام کارهای باورنکردنی و حتی فراتر از باور هستند. وقتی جوانان در محیطی الهام گرفته، آموزش ببینند و بزرگ شوند که دیگران آشکارا نظرات و افکار آنها را در مورد مسائل مختلف تشویق و ارزش قائل شوند، شکل‌دهی و توسعه جامعه ما بسیار بهتر و آسان‌تر خواهد بود. 

بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد، ۱.۲ میلیارد جوان بین ۱۵ تا ۲۴ سال وجود دارد که ۱۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. با این تعداد، به جرات می‌توان گفت که جوانان قدرت تصمیم‌گیری و شکل دادن به آینده را دارند، نه فقط یک کشور بلکه آنها می‌توانند سرنوشت متفاوتی برای دنیا رقم زنند. 

توانمندسازی مستمر جوانان منجر به توسعه و بهبود مهارت‌هایی می شود که آنها در آینده به آن نیازمندند.

۳ ایده توانمندسازی جوانان:

توسعه دانش
از آنجایی که دانش قدرت است، باید آموزش درست و صادقانه را به جوانان آموزش دهیم تا در مواجهه با چالش‌های زندگی از سلاح و دفاع مناسب برخوردار شوند.

احترام به صدای جوانان
با اجازه دادن به جوانان به بیان آزادانه نظرات و افکار خود به آنها بیاموزیم که نظر خود را بیان کنند و از این طریق مشارکت آنها را در جامعه تقویت و تضمین دهیم که قادریم ارتباط امنی با آنها برقرار سازیم.

به جوانان فرصت شکست بدهید، اما به آنها کمک کنید تا موفق شوند
باید به جوانان اجازه داد که شکست را تجربه کنند تا دریابند که شکست چگونه اتفاق افتاده است و برای پیروزی باید چه چیزی را تقویت و بهبود بخشند.

پس این باور را نهادینه کنید که:

«توانمندسازی جوانان فوق العاده مهم است – به بچه‌ها و نوجوانان شهامت می‌دهد تا خودشان را باور کنند؛ تحت تاثیر نظرات دیگران قرار نگیرند و به دنبال رویاهای خود بروند.»

منبع : voicesofyouth.org