گفتگو با آقای رفیع نادری ریاست کانون وکلای غرب افغانستان در رابطه با موضوع عدم شکنجه در افغانستان – بخش پنجم

گفتگو با آقای رفیع نادری ریاست کانون وکلای غرب افغانستان در رابطه با موضوع عدم شکنجه در افغانستان – بخش پنجم

در بخش پنجم در رابطه با موضوع عدم شکنجه آقای نادری اشاره کرده که طبق قوانین جدید منع شکنجه در افغانستان سه نوع اقدام با هدف جبران خسارت تدوین شده است: ۱) اقدامات حمایتی ۲) تشکیل کمیته ای که شامل اعضای نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی و دولت است که موارد شکنجه را شناسایی… ادامه مطلب »

گفتگو با آقای رفیع نادری ریاست کانون وکلای غرب افغانستان در رابطه با مجازات اعدام در ساختار جدید کیفری در افغانستان – بخش چهارم

گفتگو با آقای رفیع نادری ریاست کانون وکلای غرب افغانستان در رابطه با مجازات اعدام در ساختار جدید کیفری در افغانستان – بخش چهارم

در بخش چهارم در پاسخ به این پرسش که در ساختار جدید کیفری افغانستان مجازات اعدام چگونه تعریف شده است، آقای نادری توضیح داده که در افغانستان سه نوع حکم اعدام وجود دارد: ۱)حدی؛ ۲)قصاص و ۳) تعزیری. در موارد حد و قصاص به فقه حنفی ارجاع شده اما در مورد تعزیری مدت زمان حکم… ادامه مطلب »

گفتگو با آقای رفیع نادری ریاست کانون وکلای غرب افغانستان در رابطه با ساختار قضایی خشن در دوران طالبان – بخش سوم

گفتگو با آقای رفیع نادری ریاست کانون وکلای غرب افغانستان در رابطه با ساختار قضایی خشن در دوران طالبان – بخش سوم

در بخش سوم از این سری پادکست‌ها آقای نادری در پاسخ به این پرسش که در دوران طالبان ساختار قضایی، بسیار خشن بود و اکنون در دوره گفتمان صلح آیا مشارکتی از سوی کانون وکلا با هدف تثبیت و حفظ دستاوردهای مثبت صورت گرفته، توضیح کوتاهی در مورد ساختار قضایی در دوران طالبان ارائه کرده که مقام… ادامه مطلب »

گفتگو با آقای رفیع نادری ریاست کانون وکلای غرب افغانستان در رابطه با اصول حاکم بر ساختار عدالت کیفری در افغانستان – بخش دوم

گفتگو با آقای رفیع نادری ریاست کانون وکلای غرب افغانستان در رابطه با اصول حاکم بر ساختار عدالت کیفری در افغانستان –  بخش دوم

در این بخش، آقای نادری به اصول حاکم بر حقوق جزا در افغانستان اشاره کرده که عبارتند از اصل قانونی بودن جرم و جنایت؛ برابری افراد در برابر قانون؛ شخصی بودن مسئولیت جزایی؛ فرض بر بی گناهی فرد؛ تفهیم اتهام؛ کرامت انسانی و عدم شکنجه؛ حق داشتن وکیل مدافع و اصل حق دفاع که به… ادامه مطلب »