زنگ حقوق کودک – اپیزود اول

زنگ حقوق کودک – اپیزود اول

«زنگ حقوق کودک» مجموعه ویدئوهای آموزشی در خصوص حقوق کودکان و نوجوانان در شرایط بازداشت، سوءرفتار، شکنجه و محرومیت از آزادی است. مرکز عدالت برای کودکان در این مجموعه می‌کوشد حقوق کودکان را به والدین و مدیران مدارس و مقام‌های قضایی و انتظامی یادآوری کند. در اپیزود اول این مجموعه به قواعد حقوقی مرتبط با… ادامه مطلب »

رسانه‌ و منافع عالیه کودکان – بخش پنجم

رسانه‌ و منافع عالیه کودکان – بخش پنجم

به گفتگو با آقای کی‌قباد اسماعیل‌پور پنجمین و آخرین بخش از مجموعه پادکست‌های «رسانه و منافع عالی کودکان»، به گفتگو با آقای کی‌قباد اسماعیل‌پور، حقوقدان اختصاص دارد. او در این گفتگو با تاثیر رسانه‌ها بر آینده کودکان، به مقوله عکس‌برداری از کودکان پرداخته و معتقد است تصویربرداری از کودکان مستلزم رعایت مصالح فرهنگی و اجتماعی… ادامه مطلب »

رسانه‌ و منافع عالیه کودکان – بخش چهارم

رسانه‌ و منافع عالیه کودکان – بخش چهارم

گفتگو با خانم بهرامی در بخش چهارم از مجموعه پادکست های پیرامون رسانه و منافع عالی کودکان سخنان خانم لیلا بهرامی را می شنویم که ایشان معتقد هستند توجه به کنوانسیون حقوق کودک در کشور ما به صورت جدی رعایت نمی شود. از این رو ما استانداردهای برتری برای رفتار هامان از جمله تامین منافع… ادامه مطلب »

رسانه‌ و منافع عالیه کودکان – بخش سوم

رسانه‌ و منافع عالیه کودکان – بخش سوم

گفتگو با دکتر افصح بخش سوم از مجموعه پادکست‌های «رسانه و منافع عالی کودکان» به گفتگو با آقای دکتر افصح اختصاص دارد. او معتقد است که رسانه‌ها صرفاً به هرزه‌نگاری فقر در مورد کودکان و زنان می‌پردازند آنها چهره‌های رنجور کودکانی که ممکن است تکه نانی به آنها داده شود را مورد توجه قرار می‌دهد… ادامه مطلب »

رسانه‌ و منافع عالیه کودکان – بخش دوم

رسانه‌ و منافع عالیه کودکان – بخش دوم

گفتگو با آقای زند رضوی بخش دوم از مجموعه پادکست‌های «رسانه و منافع عالی کودکان» به گفتگو با آقای زند رضوی  اختصاص دارد. به باور ایشان مهمترین بخش پیمان‌نامه حقوق کودک یعنی ماده ۴۲ که به عمومی‌سازی و آموزش این پیمان نامه اختصاص دارد، مورد بی‌توجهی رسانه‌ها قرار گرفته است. سکوت رسانه‌ها در برابر کنوانسیون… ادامه مطلب »

پادکست «رسانه‌ و منافع عالیه کودکان» – بخش اول

پادکست «رسانه‌ و منافع عالیه کودکان» – بخش اول

گفتگو با حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل حقوق بشر «رسانه و منافع عالیه کودکان»، عنوان سری جدید پادکست‌های مرکز عدالت برای کودکان است. در بخش نخست این مجموعه ۵ قسمتی، به چگونگی رعایت منافع عالیه کودکان در گزارش‌دهی پرداخته شده است.   با توجه به ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک و همچنین ماده ۴۵ قانون حمایت… ادامه مطلب »

پادکست کلینیک‌های حقوق کودکان – بخش سوم

پادکست کلینیک‌های حقوق کودکان – بخش سوم

گفتگو با خانم دکتر صبا آلاله، روانشناس کلینیک‌های حقوقی کودکان و ضرورت آموزش حقوق کودک، محور این بخش از سلسله گفتگوها پیرامون تاسیس کلینیک‌های حقوقی کودکان است. خانم صبا آلاله روانشناس در این گفتگو، آموزش حقوقی صرف، به کودکان و اطرافیان آنها را کافی نمی‌داند و معتقد است آموزش روانشناسی،‌ جامعه شناسی و آموزش‌های لازم… ادامه مطلب »

پادکست کلینیک‌های حقوق کودکان – بخش دوم

پادکست کلینیک‌های حقوق کودکان – بخش دوم

این پادکست بخش دوم از مجموعه سه پادکستی است که پیرامون کلینیک‌های حقوق کودکان تهیه شده است. در این بخش آقای رادکانی فعال حقوق کودکان به امکان عملیاتی شدن آیین نامه موضوع ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین دستورالعمل تاسیس کلینیک های حقوقی کودکان می پردازد. سخنان ایشان جزئیاتی را درباره… ادامه مطلب »

پادکست کلینیک‌های حقوق کودکان – بخش اول

پادکست کلینیک‌های حقوق کودکان – بخش اول

گفتگو با حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل حقوق بشر این پادکست بخش نخست از مجموعه پادکست هایی است که پیرامون کلینیک های حقوق کودکان تدوین شده اند. برای آشنایی با ساختارهای کلینیک های حقوق کودکان لازم هست تا آیین نامه موضوع ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ را بررسی کنیم و… ادامه مطلب »

مقدمه ‌ای بر پروتکل استانبول

مقدمه ‌ای بر پروتکل استانبول

این پادکست ما را با پروتکل استانبول آشنا می‌سازد. پروتکل استانبول سندی است برای مستندسازی شکنجه برای متخصصین حقوقی و پزشکان. در این سند با انواع شکنجه و چگونگی مستندسازی انواع شکنجه آشنا می شویم. برای آشنایی کلی با این پروتکل پای سخنان آقای راد سنجابی می نشینیم که مقدمه ای بر پروتکل را برای… ادامه مطلب »