درآمدی بر دسترسی به عدالت و حق دفاع در امور قضایی

درآمدی بر دسترسی به عدالت و حق دفاع در امور قضایی

در این پادکست به سلسله مباحثی می پردازیم که نشان دهیم تمامی شهروندان از یک حق شهروندی مسلم برخوردارند و حق انتخاب وکیل شخصی را دارا هستند و حق دارند با آنها به عدالت رفتار شود. در این باره موانعی نیز وجود دارد که به بررسی آنها نیز می پردازیم. Juvenile Justice Centre · درآمدی… ادامه مطلب »

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش پنجم

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش پنجم

بخش پنجم و پایانی مجموعه گفتگوهای پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت، به سخنان خانم مینا خانی اختصاص دارد که از زاویه مطالعات فمینیستی به این موضوع می پردازد. ایشان شکنجه را شکل عریان و سازماندهی شده خشونت علیه زنان می شناسد و تعریف میکند و معتقد است که ساختار خشونت‌طلب برای تنبیه و کنترل جامعه،… ادامه مطلب »

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش چهارم

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش چهارم

در این پادکست که بخش چهارم از مجموعه گفتگوهای پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت است، پای سخنان خانم فائزه حقوقدان ساکن ایالات متحده می نشینیم که به تجاوز به عنوان سلاح علیه زنان در جنگ ها اشاره می نماید. ایشان آثار تجاوز و شکنجه علیه زنان را به خوبی بیان می نماید و همچنین اشاره… ادامه مطلب »

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش سوم

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش سوم

 در این پادکست که قسمت سوم از مجموعه گفتگو های پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت است، خانم دکتر نورا به تضاد شدید در جامعه و خشونت اشاره می‌نماید. تضادی که مورد نظر ایشان است محصول زندگی مدرن است که در زندگی مدرن همچنان بخش‌هایی از جامعه نقش‌های سنتی خودشان را ایفا می کنند وهمچنین از… ادامه مطلب »

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش دوم

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش دوم

در بخش دوم از مجموعه گفتگوهای پیرامون پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت؛ خانم ملکی، حقوقدان، تعریفی از خشونت مبتنی بر جنسیت ارائه می دهد و سپس به ضرورت آموزش در این عرصه می پردازد. همچنین ایشان اشاره دارد که چگونه تسلط قدرت، خود به خود منجر به تولید و بازتولید خشونت علیه زنان می شود… ادامه مطلب »

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش اول

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش اول

این پادکست که بخش نخست از مجموعه گفتگوهای پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت می باشد و اختصاص دارد به سخنان و دیدگاه های خانم صبا آلاله روانشناس، پیرامون عوامل مختلفی که در جامعه پذیری و در ایجاد خشونت مبتنی بر جنسیت مدخلیت دارد. ایشان ضمن بیان الگوهای نادرست به ضرورت آموزش در این عرصه اشاره… ادامه مطلب »

پادکست – بررسی تاثیرات شکنجه بر نهادینه شدن خشونت در جامعه

پادکست – بررسی تاثیرات شکنجه بر نهادینه شدن خشونت در جامعه

در این پادکست است به تاثیر شکنجه و بدرفتاری های پلیس با مردم در نهادینه شدن خشونت در سطح جامعه می پردازیم چگونگی نگاه کردن به مسئله شکنجه از دیدگاه اخلاقی و عدم پذیرش هر نوع بدرفتاری و شکنجه، از دیدگاه اخلاقی به آن نگاه می کنیم و به این موضوع به طور مشخص سرکار… ادامه مطلب »

پادکست – بررسی ابعاد گوناگون شکنجه و تاثیرات ان بر روان افراد

پادکست – بررسی ابعاد گوناگون شکنجه و تاثیرات ان بر روان افراد

در این پادکست ضمن اینکه با تعریفی از شکنجه از دیدگاه روانشناسی که توسط سرکار خانم صبا آلاله روانشناس نقل می‌شود آشنا می شویم، با تاثیرات شکنجه در حین انجام و سالها بعد بر ذهن، جسم و جان قربانی آشنا می شنویم. از جمله این موارد که شکنجه باعث به وجود آمدن آن می‌شود، فروپاشی… ادامه مطلب »

پادکست – شکنجه و عواقب ناشی از آن

پادکست – شکنجه و عواقب ناشی از آن

در این پادکست به اتفاق پای سخنان ارزنده آقای دکتر عزت مصلی نژاد می نشینیم تا درباره شکنجه و عواقب ناشی از آن برای ما سخن بگوید. ایشان عضو مرکز حمایت از قربانیان شکنجه در تورنتو کانادا هستند که این مرکز فعالیت‌های چشمگیری در حمایت از قربانیان شکنجه، بازتوانی آنها از نظر پزشکی، روانشناسی و… ادامه مطلب »

درآمدی بر موضوع شکنجه

درآمدی بر موضوع شکنجه

در این پادکست که اولین پادکست از سری پادکست های در رابطه با شکنجه و بدرفتاری های پلیس و نیروهای امنیتی است بر آن هستیم تا درآمدی بر موضوع شکنجه در ساختار نظام عدالت کیفری در ایران را ارائه دهیم. امیدوارم مطالبی که در این پادکست و پادکست های آینده راجع به مسئله شکنجه، چگونگی… ادامه مطلب »