راهنمای وکلای کودکان؛ اخلاق، رازداری و استفاده مناسب از رسانه‌ها

راهنمای وکلای کودکان؛ اخلاق، رازداری و استفاده مناسب از رسانه‌ها

شما به عنوان وکیلی که روی پرونده کودکان کار می‌کنید، اطلاعات بسیاری در مورد پرونده، شخصیت، سوابق کودکان و خانواده آنها دارید، هم خبرنگاران و هم پلیس و هم ماموران قضایی و دادستان و قضات می‌دانند که شما اطلاعات زیادی دارید و اغلب به طرق مختلف سعی می‌کنند این اطلاعات را از شما دریافت کنند. دانستن اینکه چه چیزی را باید به آنها بگویید و چه اطلاعاتی باید مثل راز پیش شما بماند، مقدمه رعایت اخلاق حرفه‌ای است.

این حق کودکان و خانواده آنهاست که اطمینان حاصل کنند که اطلاعات آنها تنها زمانی با دیگران به اشتراک گذاشته می‌شود که متضمن حقوق آنها و در راستای صیانت از پرونده آنها باشد. اخلاق حرفه‌ای یعنی اینکه به عنوان وکیل این اطمینان را به کودکان و سرپرستان آنها بدهیم که اطلاعات و تصاویر آنها جز برای کمک به آنها و با رعایت اصول حرفه‌ای با کسی به اشتراک گذاشته نمی‌شود. تعهدات اخلاقی و ابتکار عمل شما در انتشار اصولی اطلاعات موکلان و کسانی که به آنها خدمت می‌کنید موضوع راهنمای پیش رو است.

مداخله در امور اجتماعی از جمله پذیرش وکالت به طور عام و پذیرش وکالت کودکان به طور خاص، مستلزم رعایت کدهای اخلاقی است. یک سری از کدهای اخلاقی از طرف کانون وکلا به تمام وکلا به طور عام ابلاغ می‌شود که رعایت آنها ضروری است ولی همیشه باید دانست که قبول وکالت کودکان به کدهای اخلاقی بیشتری نسبت به آنچه اخلاق حرفه‌ای و سازمانی گفته می‌شود نیاز است. در پرونده کودکان وکلا به رعایت کدهای اخلاقی خاص‌تری ملزم‌اند که در این نوشتار به آنها می‌پردازیم.

دانلود بوکلت