افزایش آمار کودک‌همسری در بهار ۱۴۰۰ در ایران

افزایش آمار کودک‌همسری در بهار ۱۴۰۰ در ایران

کودک‌همسری همچنان قربانی می‌گیرد. آخرین گزارش رسمی مرکز ملی آمار ایران حاکی است که در بهار ۱۴۰۰ تعداد ۶ پسر زیر ۱۵ سال و ۹۷۵۳ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ ساله  پای سفره عقد نشسته‌اند.

ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال طبق کنوانسیون جهانی حقوق کودکان ممنوع است. در ایران ازدواج دختر زیر ۱۴ سال با حکم دادگاه امکان دارد. 

مقایسه آمار ازدواج کودکان در بهار ۱۴۰۰ با مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که ازدواج کودکان در سال جاری روند افزایشی داشته است. در بهار ۱۳۹۹ تعداد ۵ پسر زیر ۱۵ سال داماد و ۷۳۷۶ دختر زیر ۱۴ سال عروس شده بودند. تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا و افزایش وام ازدواج می‌تواند از دلایل افزایش آمار ازدواج کودکان در بهار ۱۴۰۰ بوده باشد. ضمن اینکه سیاست رسمی جمهوری اسلامی نیز افزایش جمعیت است و بعید نیست این سیاست در رای مثبت قضات در ازدواج کودکان موثر بوده باشد.

جدول زیر تعداد ازدواج‌های ثبت شده به تفکیک گروه سنی و جنسی را نشان می‌دهد:

افزایش آمار طلاق کودکان

همزمان با افزایش ازدواج کودکان در ایران، آمار منتشره توسط مرکز ملی آمار نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۰ آمار طلاق در گروه سنی کودکان نیز افزایش یافته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۰ تعداد ۱۴۷ پسر ۱۵تا ۱۹ سال و تعداد ۱۷۴ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۳۰۴۴ دختر ۱۴تا ۱۹ ساله طلاق نامه خود را امضاء کرده‌اند.

کوتاهی دولت و خانواده‌ها در حمایت از کودکان، نه تنها به افزایش ازدواج کودکان در بهار ۱۴۰۰ منجر شده بلکه در این مقطع کماکان دخترانی زیر ۱۴ سال مادر شده‌اند. کودک مادری از عواقب تلخ کودک همسری در ایران است. در بهار ۱۴۰۰ تعداد ۲۹۳ دختر زیر ۱۵ سال ایرانی صاحب فرزند شده‌اند. این عدد در بهار ۱۳۹۹ تعداد ۳۴۶ کودک مادر بوده که کاهش را نشان می‌دهد.

جدول زیر تعداد نوزادان متولد شده به تفکیک سن مادران در بهار ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد:

جدول زیر نیز تعداد نوزادان متولد شده به تفکیک سن پدران در بهار ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد: