پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش چهارم

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش چهارم

در این پادکست که بخش چهارم از مجموعه گفتگوهای پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت است، پای سخنان خانم فائزه حقوقدان ساکن ایالات متحده می نشینیم که به تجاوز به عنوان سلاح علیه زنان در جنگ ها اشاره می نماید. ایشان آثار تجاوز و شکنجه علیه زنان را به خوبی بیان می نماید و همچنین اشاره می‌کنند که چگونه تنانگی زنان در جنگها ابزاری برای سرکوب همه جامعه شناخته می‌شود.