پادکست – بررسی ابعاد گوناگون شکنجه و تاثیرات ان بر روان افراد

پادکست – بررسی ابعاد گوناگون شکنجه و تاثیرات ان بر روان افراد

در این پادکست ضمن اینکه با تعریفی از شکنجه از دیدگاه روانشناسی که توسط سرکار خانم صبا آلاله روانشناس نقل می‌شود آشنا می شویم، با تاثیرات شکنجه در حین انجام و سالها بعد بر ذهن، جسم و جان قربانی آشنا می شنویم. از جمله این موارد که شکنجه باعث به وجود آمدن آن می‌شود، فروپاشی ذهنی قربانی است. این اتفاق سبب می‌شود که آثار روانی شکنجه تا سالیان طولانی در قربانی باقی بماند و بر عملکرد شخصی او در زندگی شخصی و اجتماعی او تاثیر داشته باشد. احساس ناامنی بسیاری برای او ایجاد می کند و سبب می‌شود تا همیشه همراه با ترس و نگرانی زندگی کند.