Tag: جنسیت

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش پنجم

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش پنجم

بخش پنجم و پایانی مجموعه گفتگوهای پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت، به سخنان خانم مینا خانی اختصاص دارد که از زاویه مطالعات فمینیستی به این موضوع می پردازد. ایشان شکنجه را شکل عریان و سازماندهی شده خشونت علیه زنان می شناسد و تعریف میکند و معتقد است که ساختار خشونت‌طلب برای تنبیه و کنترل جامعه،… ادامه مطلب »

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش چهارم

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش چهارم

در این پادکست که بخش چهارم از مجموعه گفتگوهای پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت است، پای سخنان خانم فائزه حقوقدان ساکن ایالات متحده می نشینیم که به تجاوز به عنوان سلاح علیه زنان در جنگ ها اشاره می نماید. ایشان آثار تجاوز و شکنجه علیه زنان را به خوبی بیان می نماید و همچنین اشاره… ادامه مطلب »

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش سوم

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش سوم

 در این پادکست که قسمت سوم از مجموعه گفتگو های پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت است، خانم دکتر نورا به تضاد شدید در جامعه و خشونت اشاره می‌نماید. تضادی که مورد نظر ایشان است محصول زندگی مدرن است که در زندگی مدرن همچنان بخش‌هایی از جامعه نقش‌های سنتی خودشان را ایفا می کنند وهمچنین از… ادامه مطلب »

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش دوم

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش دوم

در بخش دوم از مجموعه گفتگوهای پیرامون پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت؛ خانم ملکی، حقوقدان، تعریفی از خشونت مبتنی بر جنسیت ارائه می دهد و سپس به ضرورت آموزش در این عرصه می پردازد. همچنین ایشان اشاره دارد که چگونه تسلط قدرت، خود به خود منجر به تولید و بازتولید خشونت علیه زنان می شود… ادامه مطلب »