برچسب: پادکست

اسلام و ممنوعیت شکنجه – بخش دوم

اسلام و ممنوعیت شکنجه – بخش دوم

شکنجه در قانون اساسی ایران و مقررات مختلف دیگر مطلقا ممنوع شده است. با این وجود چگونه است که ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل نمی پیوندد؟ مذاکرات مجمع فقهی شورای نگهبان در قم نتیجه فقهی ضرورت شکنجه در مواردی را تایید کرده و نظر به عدم پیوستن به کنوانسیون داده است. این اتفاق… ادامه مطلب »

اسلام و ممنوعیت شکنجه – بخش اول

اسلام و ممنوعیت شکنجه – بخش اول

گفتگو با حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر آیا شریعت اسلامی با شکنجه موافقت دارد یا مخالفت؟ چرا در عمل شکنجه در نظام قضایی، پلیسی و امنیتی رواج دارد؟ برای بررسی این موضوع نتیجه مطالعات حقوقی را در اینجا ارائه می نماییم. آنچه محل بحث است اینکه مجازات های اسلامی مانند شلاق و قطع عضو خود… ادامه مطلب »

خودکشی پس از آزادی از زندان – بخش سوم

خودکشی پس از آزادی از زندان – بخش سوم

گفتگو با دکتر عباس آزادیان روانپزشک در این بخش استمرار ریسک خودکشی پس از آزادی از زندان مورد بحث واقع شده است. مطالعات نشان می دهد که در هفته اول تا ماه اول بازداشت ریسک خودکشی زیاد است. از خطر تا سال اول زندانی بودن چنانچه ایام زندان طولانی شود ادامه دارد. مركز عدالت برای… ادامه مطلب »

چگونه از آسیب مجدد به قربانیان شکنجه و تروما پیشگیری کنیم؟

چگونه از آسیب مجدد به قربانیان شکنجه و تروما پیشگیری کنیم؟

تعریف و مصادیق شکنجه در اسناد بین‌المللی، تعریف رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، خشونت جنسی به مثابه شکنجه، محور بحث‌های آقای رئیسی وکیل حقوق بشر است. ایشان به این پرسش پاسخ می دهد که برای دفاع از قربانیان شکنجه به چه اسناد بین المللی می توان استناد کرد. اما شکنجه چه تبعات روانی‌ای… ادامه مطلب »

نحوه مصاحبه با کودکان قربانی شکنجه، آزار و مبتلا به تروما

نحوه مصاحبه با کودکان قربانی شکنجه، آزار و مبتلا به تروما

شکنجه هم در قوانین داخلی و هم در قوانین بین‌المللی نفی و ممنوع شده و هیچ دولتی در هیچ شرایطی مجاز به اعمال شکنجه علیه شهروندان نیست. شکنجه اشکال مختلف و تبعات جسمی و روانی متفاوتی نیز به همراه دارد، آنچه مهم است اینکه به عنوان روزنامه‌نگار نباید از کنار مصادیق شکنجه به سادگی بگذریم…. ادامه مطلب »

شکنجه و چگونگی دفاع از قربانیان شکنجه در محاکم دادگستری – بخش سوم

شکنجه و چگونگی دفاع از قربانیان شکنجه در محاکم دادگستری – بخش سوم

در بخش اول و دوم این درس گفتار به چگونگی دفاع از قربانیان شکنجه پرداخته شد. آقای رئیسی وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون در بخش دوم جزئیات قابل توجهی از فرآینده ۱۲ گانه دفاع از قربانیان شکنجه ارائه کرد و به این مهم پرداخت که چگونه باید شواهد شکنجه را جمع آوری، چگونه… ادامه مطلب »

شکنجه و چگونگی دفاع از قربانیان شکنجه در محاکم دادگستری – بخش دوم

شکنجه و چگونگی دفاع از قربانیان شکنجه در محاکم دادگستری – بخش دوم

در بخش اول این درسگفتار آقای رئیسی به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان شکنجه را در محاکم دادگستری اثبات کرد، از قربانیان دفاع موثر به عمل آورد و چگونه می توان از کارشناسان و متخصصان در دفاع از قربانیان شکنجه کمک گرفت. در بخش دوم این درسگفتار ما بحث را ادامه می… ادامه مطلب »

شکنجه و چگونگی دفاع از قربانیان شکنجه در محاکم دادگستری – بخش اول

شکنجه و چگونگی دفاع از قربانیان شکنجه در محاکم دادگستری – بخش اول

همانطور که می دانید شکنجه آشکارترین مورد نقض حقوق بشر است که ممنوعیت آن در کنوانسیون‌های متعدد بین المللی، مورد تاکید قرار گرفته است. برخی از کنوانسیون‌های حقوق بشری توسط ایران به رسمیت شناخته شده و رعایت آن الزام آور است و برخی مانند کنوانسیون منع شکنجه، هنوز به تصویب جمهوری اسلامی نرسیده است. پرسش… ادامه مطلب »

خودکشی پس از آزادی از زندان – بخش دوم

خودکشی پس از آزادی از زندان – بخش دوم

گفتگو با دکتر عباس آزادیان روانپزشک زندانی شدن بطور کلی ریسک خودکشی را افزایش می دهد. همچنین رابطه بین آزار جنسی، بدرفتاری و شکنجه با افزایش ریسک خودکشی مورد توجه دقیق کارشناسی واقع شده است. اما رفتارهای زندانبانان و بازجوها در ایام بازداشت همراه با شکنجه ‌تجاوز این ریسک را به مرز خطر می‌رساند. در… ادامه مطلب »

خودکشی پس از آزادی از زندان – بخش اول

خودکشی پس از آزادی از زندان – بخش اول

در این مجموعه سه قسمتی آقای دکتر عباس آزادیان روانپزشک ساکن تورنتو کانادا به موضوع خودکشی پس از آزادی از زندان و افزایش ریسک خودکشی در جوانان مبارزی که این روزها بوسیله رژیم جمهوری اسلامی ظالمانه بازداشت می‌شوند، پرداخته‌اند. اهمیت این مجموعه در حمایت روانی از جوانان است. مرکز عدالت برای کودکان شما را شنیدن… ادامه مطلب »