زنگ حقوق کودک – اپیزود چهارم

زنگ حقوق کودک – اپیزود چهارم

چهارمین قسمت از مجموعه انیمیشن‌های «زنگ حقوق کودک» به سوء رفتار پلیس علیه کودکان در دوره بازداشت، محدودیت‌های استفاده از ابزارهای بازداشت در مواجهه با کودکان متهم و الویت‌های نظام عدالت کیفری در رسیدگی به پرونده کودکان اختصاص دارد. در این ویدئو نیم نگاهی هم به ضرورت اجرایی شدن قانون تشکیل پلیس تخصصی کودکان داریم. لطفا این ویدئو را تماشا و با دیگران به اشتراک بگذارید.

اپیزودهای دیگر زنگ حقوق کودک:
زنگ حقوق کودک؛ نحوه معاینه کودکان قربانی شکنجه- اپیزود دهم
زنگ حقوق کودک؛ اثرات و تبعات شکنجه بر کودکان کودکان- اپیزود نهم
زنگ حقوق کودک؛ مادران زندانی و کودکانی که زندان خانه آنها می‌شود- اپیزود هشتم

زنگ حقوق کودک؛ ضرورت دادرسی افتراقی و توجه به سن در پرونده کودکان- اپیزود هفتم
زنگ حقوق کودک؛ اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به کودکان وارد نیست – اپیزود ششم

زنگ حقوق کودک؛ اپیزود پنجم
زنگ حقوق کودک؛ اپیزود سوم
زنگ حقوق کودک؛ اپیزود دوم
زنگ حقوق کودک؛ اپیزود اول