زنگ حقوق کودک – اپیزود سوم

زنگ حقوق کودک – اپیزود سوم

این روزها خبرهای تلخی از برخوردهای غیرقانونی برخی مدیران مدارس با دانش‌آموزان و معرفی آنها به نهادهای امنیتی شنیده می‌شود اتفاقاتی که خلاف حقوق کودک است ‏در این قسمت به ممنوعیت ارجاع پرونده دانش‌آموزان معترض به نهادهایی خارج از نظام مدرسه پرداخته‌ایم.

اپیزودهای دیگر زنگ حقوق کودک:
زنگ حقوق کودک؛ نحوه معاینه کودکان قربانی شکنجه- اپیزود دهم
زنگ حقوق کودک؛ اثرات و تبعات شکنجه بر کودکان کودکان- اپیزود نهم
زنگ حقوق کودک؛ مادران زندانی و کودکانی که زندان خانه آنها می‌شود- اپیزود هشتم

زنگ حقوق کودک؛ ضرورت دادرسی افتراقی و توجه به سن در پرونده کودکان- اپیزود هفتم
زنگ حقوق کودک؛ اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به کودکان وارد نیست – اپیزود ششم

زنگ حقوق کودک؛ اپیزود پنجم
زنگ حقوق کودک؛ اپیزود چهارم
زنگ حقوق کودک؛ اپیزود دوم
زنگ حقوق کودک؛ اپیزود اول