ՀՀ ՆՈՐ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՎ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

Ձայնագրությունը կարող եք լսել այստեղ.

Արծարծված հարցերն են.

  • Ինչպես և ցանկացած հասարակությունում, ՀՀ-ում ևս անչափահասները կատարում են հանցանքներ: Արդյո՞ք ՀՀ-ում գործում է անչափահասների արդարադատության առանձնահատուկ համակարգ:
  • Ի՞նչ պատժատեսակներ են կիրառելի անչափահաս տարիքում հանցավոր վարքագիծ դրսևորած անձանց նկատմամբ: 2022 թ.-ի հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնող ՀՀ քրեական նոր օրենսգիրքը այս առումով փոփոխություններ նախատեսու՞մ է:
  • Արդյո՞ք ՀՀ քրեական օրենսդրության մեջ եղած՝ անչափահասների քրեական պատասխանատվությանը վերաբերող դրույթները համահունչ են երեխաների պաշտպանության միջազգային իրավական ակտերի պահանջներին:
  • Հատուկ անդրադարձ կցանկանայի կատարեինք հանցավոր վարքագիծ դրսևորած անչափահասների նկատմամբ այլընտրանքային միջոցների կիրառմանը: Նման ի՞նչ կարգավորումներ են նախատեսված ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքում և արդյո՞ք այս առումով փոփոխություններ առաջարկվել են ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքում:
  • Որքանո՞վ են ՀՀ-ում առկա կամ արդյունավետ անչափահասների նկատմամբ կիրառվող այլընտրանքային միջոցները: Արդյո՞ք դրանք իրապես նպաստում են կրկնահանցավորության նվազեցմանը:
Scroll to Top