ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

Ձայնագրությունը կարող եք լսել այստեղ.

Պարզաբանված հարցերն են.

  1. ՀՀ-ում ուժի մեջ է մտել ՀՀ քրեակատարողական նոր օրենսգրքը. ի՞նչ առանձնահատուկ կարգավորումներ են դրանում նախատեսված անչափահասների պատժի կրման առումով:
  2.  Ի՞նչ կարգավորումներ են նախատեսված ՀՀ քրեակատարողական նոր օրենսգրքով անչափահաս դատապարտյալի նկատմամբ այլընտրանքային պատիժների կիրառման առումով: Արդյո՞ք դրանք արդյունավետ են: Այս առումով:
  3. Աազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժներ կիրառելու պարագայում՝ արդյո՞ք անչափահասների հետ իրականացվում են դաստիարակչական, կրթական, մշակութային կամ այլ վերականգնողական միջոցառումներ: Որքանո՞վ են դրանք արդյունավետ:
  4. Ներկայումս, ինչպե՞ս է ապահովվում ազատազրկման դատապարտված անչափահաս դատապարտյալների կապը ընտանիքի, արտաքին աշխարհի հետ: Որքանո՞վ է այդ գործընթացն արդյունավետ՝ անչափահասների ռեաբիլիտացիայի առումով:
  5. Անչափահաս դատապարտյալների նկատմամբ խրախուսանքի և տույժի ի՞նչ տեսակներ են կիրառվում:
  6. Քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ կրող դատապարտյալները արդյո՞ք կարողանում են լիարժեք իրացնել կրթության իրենց իրավունքը: Ինչ մեխանիզմով է ապահովվում անչափահասների կրթություն ստանալու իրավունքը:
  7. Արդյո՞ք ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված են առանձնահատուկ կանոններ անչափահասներին պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելիս:
Scroll to Top