Մայիսի 2022

ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՅՑԸ ԱՐՑԱԽ

Պատվիրակության կազմում Արցախ էին մեկնել ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի վարիչ, ի.գ.դ, պրոֆեսոր Սամվել Դիլբանդյանը, ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, ի.գ.դ, պրոֆեսոր Արմեն Հայկյանցը, ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ, ի.գ.թ, Տիգրան խաչիկյանը և ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ Հայկ Ավետյանը: Այցի շրջանակներում կազմակերպվել են […]

ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՅՑԸ ԱՐՑԱԽ Կարդալ ավելին

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՐՔ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Ծրագրի մասնակից ուսանողները տարբեր իրավական թեմաներով գիտաուսումնական և տեղեկատվական քննարկումներ անցկացրեցին Վանաձորի մի շարք կրթական հաստատություններում` նպատակ ունենալով իրականացնել իրավական իրազեկում կրտսեր սերնդի շրջանում և նպաստել անչափահասների իրավագիտակցության բարձրացմանը: Ընտրված թեմաները հնարավորինս համապատասխանեցված էին ունկնդիրների տարիքին և հետաքրքրություններին: Վերջիններս ներառում էին ինչպես քաղաքացիական ու քրեական,

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՐՔ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ Կարդալ ավելին

Scroll to Top