ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՊԱՏԺԻ ԿՐՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑԵՐԸ

 

Ձայնագրությունը կարող եք լսել այստեղ.

https://www.ysu.am/faculties/Law/audio_10.06.2022.mp3

Արծարծված հարցերն են.

  • Հանցանք կատարած անչափահասները, առանձին դեպքերում, հայտնվում են քրեակատարողական հիմնարկներում: Ինչպիսին է վիճակն այդ առումով ՀՀ-ում. մեծ է արդյո՞ք քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անչափահասների թիվը: ՀՀ-ում ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժը անչափահասները որտե՞ղ են կրում:
  • Արդյո՞ք անչափահասները և չափահասները ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժ կրելիս  գտնվում են նույնական պայմաններում: Ազատությունից զրկելու մոդելները անչափահասների և չափահասների համար տարբերվու՞մ են: Ի՞նչ օրենսդրական կարգավորումներ կան այդ առումով թե´ ՀՀ գործող քրեակատարողական օրենսգրքով, թե´ ՀՀ նոր քրեակատարողական օրենսգրքի նախագծով:
  • Որո՞նք են այն հիմնական խնդիրները, որոնք առկա են ՀՀ-ում անչափահասների նկատմամբ կիրառվող ազատազրկում պատժատեսակի ի կատար ածման գործընթացում:
  • Կարող ենք արդյո՞ք պնդել, որ ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում անչափահասների համար ապահովված են ուսման, ազատ ժամանցի կազմակերպման այնպիսի պայմաններ, որոնք կնպաստեն նրանց  ֆիզիկական և մտավոր զարացմանը:
  • Արդյո՞ք ՀՀ-ում անչափահասների քրեակատարողական հիմնարկներում իրականացվում են վերականգնողական միջոցառումներ: Եթե այո՝ անչափահասները ակտիվորեն են ներգրավվում դրանց և ինչպե՞ս կգնահատեք դրանց արդյունավետությունը անչափահասների կրկնահանցավորությունը նվազեցնելու տեսանկյունից:
  • ՀՀ-ում շրջանառության մեջ է դրվել ՀՀ նոր քրեակատարողական օրենսգրքի նախագիծը. Ձեր կարծիքով, դրանում ի՞նչ առանձնահատուկ կարգավորումներ են նախատեսված, որոնք կնպաստեն անչափահասների վերականգնողական գործընթացին:
Scroll to Top