• Անչափահասների ամուսնությունը
  • Երեխայի նկատմամբ բռնություն
  • Երեխայի քաղաքացիությունը
  • Խոցելի երեխաներ
  • Մահապատիժ
  • Քրեական պատասխանատվության տարիք