خط مش و حمایت گری

خودمراقبتی در دنیای دیجیتال

دنیای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی همان طور که بخشی ضروری از کار و فعالیت یک کنشگر مدنی را شکل می دهد میتواند فرصتهای بسیار ارزشمندی برای ارتباط با دیگر کنشگران آموختن و به اشتراک گذاشتن آنچه برایتان مهم است … ایجاد کند ولی چالشهایی هم دارد.

PDF
Download دانلود
2023

مدیریت استرس

فعالیت های مدنی میتواند برای ما بسیار استرس زا باشند. استرس نحوه واکنش بدن و ذهن ما به تهدیدها و مقتضیات محیط اطراف ماست. معمولا زمانی دچار استرس میشویم که فشاری افزوده و فراتر از آستانه تحمل مان بر ما وارد میشود اگرچه که استرس در برخی موارد و به طور موقت لزوما مضر نیست، اما میتواند در دراز مدت سلامت عمومی فیزیکی و احساسی فرد را به مخاطره بیندازد.

PDF
Download دانلود
2023

سلامت روانی کنشگران مدنی در شرایط محیطی پر مخاطره

راهکاریی برای مواجه شدن با رخدادهای ناگوار در شرایط محیطی پر مخاطره 

کنشگران مدنی اگرچه که معمولا انسانهایی آگاه مقاوم هستند اما در برابر آسیب روحی و اندوه ایمن نیستند و این خود میتواند منجر به سردرد گرفتگی عضله، خستگی افکار ناخواسته منفی، مشکلات خواب و یا کابوس شبانه گردد. مثلا ممکن است فرد ضرب الاجلی را به دلیل عدم تمرکز از دست بدهد، مدیریت زمان خود را از دست بدهد، حملات پانیک یا افسردگی را تجربه کند و … 

PDF
Download دانلود
2023

چگونه تروما را مدیریت کنیم؟

تروما زمانی رخ می دهد که فرد تحت تاثیر رویدادها یا شرایط مختلف قرار میگیرد و به آنها با ترس وحشت و درماندگی شدید واکنش نشان میدهد . اضطراب زیاد، توانایی فرد برای مقابله را تحت تاثیر قرار میدهد. بین تروما و بیماریهای جسمی مانند دیابت، بیماری مزمن انسدادی ریه، بیماریهای قلبی، سرطان و فشار خون بالا ارتباط مستقیمی وجود دارد .

PDF
Download دانلود
2023

معلمان و سلامت روانی- اجتماعی دانش آموزان در شرایط محیطی پر مخاطره

رفتن به مدرسه در اغلب مواقع بر سلامت روانی – اجتماعی کودکان تاثیر مثبت دارد چرا که مدرسه برای آنها زمینه انجام فعالیت های عادی فرصت‌هایی برای ارتباط با همسالان ایجاد روابط اجتماعی و فرصتهای آموزشی را فراهم می کند. درصورتی که دسترسی به مدرسه با آموزش باکیفیت محیط حمایت کننده و فعالیتهای سودمند همراه شود مدارس میتوانند نقش مهمی در تقویت و بهبود سلامت روانی – اجتماعی کودکان بازی کنند. پس از خانواده مدرسه بزرگترین ظرفیت برای تقویت و بالا بردن سلامت روانی- اجتماعی کودکان در شرایط مجیطی پر مخاطره را دارد . 

PDF
Download دانلود
2023

خود مراقبتی و پایداری کنشگری

مراقبت از خود، لذت جویی نیست، حفاظت از خویش است و این بخشی از مبارزه‌ی مدنی – سیاسی است 

خود مراقبتی چیست؟ 

خود مراقبتی شامل همه‌ی فعالیت‌هایی میشود که آگاهانه برای مراقبت از سلامت جسمی و روانی خود انجام میدهیم در زمینهی کنشگری ، این کار هم وظیفه های شخصی و هم امری سیاسی است در جهانی که در آن از فعالان مدنی انتظار میرود به بهای فدا کردن نیازها و زندگی خودشان از دیگران مراقبت کنند، خود مراقبتی بخشی از فعالیتهای مدنی – سیاسی است 

چرا خود مراقبتی مهم است؟ 

مبارزه برای حقوق مدنی – سیاسی کار دشواری است. شمار موفقیت ها در این پیکار ممکن است اندک و فاصله ی بین آنها زیاد باشد. بدون خود مراقبتی فردی و جمعی، کنشگران بیشتر در معرض خطر انزوا، آسیب‌پذیری در برابر حملات، و فرسودگی قرار میگیرند.

PDF
Download دانلود
2023

تاب‌آوری و کنشگری

چگونه میتوان تاب‌آور شد! 

تاب‌آوری چیست؟ 

تاب آوری (Resilience) توانایی انسان برای رویارویی با بحرانها و ناملایمات غلبه بر آنان، قدرت یابی و حتی ایجاد تغییر در چنین وضعیتی است. 

تاب‌آوری را میتوان آموخت 

تاب‌آوری آموختی است انسانها این ظرفیت را دارند که در برابر بحران ها و نامالیمات تاب آور شوند – همه میتوانند یاد بگیرند که چگونه با دشواری ها و تنگناهای اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی – سیاسی برخورد کنند. 

تاب آوری به شیوه پاسخ بستگی دارد 

تاب آوری به پاسخ شما بستگی دارد؛ این که چگونه با مدیریت ذهنیت و احساسات دردست گرفتن قضایا و توسعه مهارتهای خود مراقبتی و مراقبت جمعی به ناملایمات و بحرانها پاسخ بدهید با پیشرفت در انعطاف‌پذیری میتوان شدیدترین طوفانهای زندگی را تحمل کرد و آنان را پشت سر گذاشت. 

تاب آوری مقاومت نیست 

مقاومت مفهومی خشک و نامنعطف است که به عنوان مانعی در برابر تغییر عمل 

میکند و جلوی پیروی را .میگیرد. افراد منعطف فرصت را در تغییر می بینند و توانایی آن را دارند که در یک محیط در حال تغییر پیشرفت کنند و به هدف خود برسند.

PDF
Download دانلود
2023

از خودمراقبتی تا مراقبت جمعی

سلامت امری تفننی و لوکس نیست بلکه یک نیاز فردی و جمعی است. 

کنشگران مدنی در پی آن هستند که ساختارهای تبعیض آمیز و غیردموکراتیک و خشونت آمیز در جامعه را از میان بردارند و از این رو به میزانی باورنکردنی، نیرو انرژی و وقت نیاز دارند. آنها در معرض فشار روانی یا خشونت فیزیکی هستند و دچار ترومای فردی و جمعی می‌شوند. هدف این است که سلامت را به عنوان یک استراتژی جمعی برای حفظ و ادامه‌ی حرکتهای مدنی مان ترویج کنند به شکلی که سلامت تک تک افراد بدل به یک مسئولیت همگانی و مشترک شود. 

PDF
Download دانلود
2023

سن رشد در اسلام و حقوق بین الملل

بر اساس مواد 37 و 40 کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو باید حداقل سن مسولیت کیفری را برای کودکان که  مطابق با شرایط جسمی، فیزیکی و روحی و عقلی کودک باشد تعیین کند. ماده ی 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در این راستا به نوعی لزوم احراز رشد در خصوص مسئولیت کیفری اطفال زیر هجده سال را مطرح نموده تا راهی قانونی برای قضات برای معافیت کودکان از این مجازات خشن فراهم آورد. این مقاله به بررسی فقهی حقوقی مسئولیت کیفری با نگاهی به قوانین جدید در سایه ی اسناد و تعهدات بین المللی ایران میاندازد.

PDF
Download دانلود

بررسی محتویات پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران

در بحث شخصیت متهم، هر متهم شخصیت ویژه ای دارد و لازمة شناسایی آن، تشکیل پروندة شخصیت برای او است. پروندة شخصیتی حاوی اطلاعات روانی، تربیتی و موارد مهمی از جمله جنسیت، حسن سابقه، وضغ جسمانی، شرا یط اجتماعی و خانواده ی اطفال ونوجوانان، و اظهارات متخصصان علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و پژوهشهای اجتماعی، به ویژه متخصصان جرم شناسنی دربار ة متهم است. مقاله پیش رو، تلاشی برای پردازش پروندة شخصیتی اطفا ل و نوجوانان و راه کارهای حقوقی پیش بینی شده در مواجهه بنا آن درحقوق ایران است که به نظر می رسد، با توجه به بررسی های انجام رفته در حقوق کیفری ایران، به ویژه در برخی مواد قانون مجازات
اسلامی، قانون آیی دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ، آیین نامة اجرایی سازمان زندان ها و نیز قانون آیی دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به صراحت به لزوم تشکیل پروندة شخصیت دربارة اطفال و نوجوانان اشاره کرده اند، و بررسی ها ی میدانی انجام گرفته از پرونده ها موجود حاکی ازتشکیل نشدن پروندة شخصیت در مراحل دادرسی و کامل نبودن آن در کانون اصلاح و تربیت زندان است. روش تحقیق در این نوشنتارمبتنی بر مطالعات میدانی، اسنادی و تحلیل محتوا است.

PDF
Download دانلود
پیمایش به بالا