ایمنی مدارس

ایمنی مدارس و سلامت روان نوجوانان – بخش سوم

به قسمت سوم مجموعه پادکست های «ایمنی مدارس و سلامت روان نوجوانان» رسیدیم. ما در بخش اول و دوم این مجموعه پای گفتگو با آقای احمد مدادی کارشناس آموزش بین‌الملل و از فعالان جامعه معلمان، خانم سمیرا حقوقی روانشناس و روان درمانگر و آقای فرج …

ایمنی مدارس و سلامت روان نوجوانان – بخش سوم ادامه »

ایمنی مدارس و سلامت روان نوجوانان – بخش دوم

آیا خود و کودک خود را برای سال تحصیلی جدید و ناامنی موجود در نظام آموزشی آماده کرده‌اید؟ این پرسشی بود که ما را به تهیه این پادکست با حضور کارشناسان حوزه آموزش و سلامت روان، واداشت. در بخش اول این گفتگو بحث را با …

ایمنی مدارس و سلامت روان نوجوانان – بخش دوم ادامه »

ایمنی مدارس و سلامت روان نوجوانان – بخش اول

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، سال خیلی خاصی برای دانش‌آموزان، مخصوصا دانش‌آموزان دختر بود. مشارکت نوجوانان در «جنبش زن، زندگی، آزادی» پای نیروهای امنیتی را به مدارس باز کرد و جسته گریخته شاهد برخوردهای پلیسی با دانش‌آموزان در محیط مدارس بودیم. برخی از دانش‌آموزان جای خالی هم‌کلاسی …

ایمنی مدارس و سلامت روان نوجوانان – بخش اول ادامه »

ایمنی مدارس و سلامت روان نوجوانان

مدارس در آستانه بازگشایی است. اما هنوز روشن نیست که چقدر مدیریت نظام آموزشی کشور، توانسته تبعات مخرب ناامنی‌های موجود در مدارس، در سال تحصیلی گذشته، را جبران کند و چقدر برای پیشگیری از تکرار آن آمادگی لازم را کسب کرده است. به همین دلیل موضوع گفتگو این مجموعه پادکست را به «ایمنی مدارس و سلامت روان نوجوانان» اختصاص دادیم تا نگاهی داشته باشیم به علل ناامنی در مدارس و تبعات آن بر سلامت‌روان نوجوانان. 

پیمایش به بالا