خشونت

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش پنجم

بخش پنجم و پایانی مجموعه گفتگوهای پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت، به سخنان خانم مینا خانی اختصاص دارد که از زاویه مطالعات فمینیستی به این موضوع می پردازد. ایشان شکنجه را شکل عریان و سازماندهی شده خشونت علیه زنان می شناسد و تعریف میکند و

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش پنجم ادامه »

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش چهارم

در این پادکست که بخش چهارم از مجموعه گفتگوهای پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت است، پای سخنان خانم فائزه حقوقدان ساکن ایالات متحده می نشینیم که به تجاوز به عنوان سلاح علیه زنان در جنگ ها اشاره می نماید. ایشان آثار تجاوز و شکنجه علیه

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش چهارم ادامه »

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش سوم

 در این پادکست که قسمت سوم از مجموعه گفتگو های پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت است، خانم دکتر نورا به تضاد شدید در جامعه و خشونت اشاره می‌نماید. تضادی که مورد نظر ایشان است محصول زندگی مدرن است که در زندگی مدرن همچنان بخش‌هایی از

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش سوم ادامه »

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش دوم

در بخش دوم از مجموعه گفتگوهای پیرامون پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت؛ خانم ملکی، حقوقدان، تعریفی از خشونت مبتنی بر جنسیت ارائه می دهد و سپس به ضرورت آموزش در این عرصه می پردازد. همچنین ایشان اشاره دارد که چگونه تسلط قدرت، خود به خود

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش دوم ادامه »

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش اول

این پادکست که بخش نخست از مجموعه گفتگوهای پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت می باشد و اختصاص دارد به سخنان و دیدگاه های خانم صبا آلاله روانشناس، پیرامون عوامل مختلفی که در جامعه پذیری و در ایجاد خشونت مبتنی بر جنسیت مدخلیت دارد. ایشان ضمن

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش اول ادامه »

پادکست – بررسی تاثیرات شکنجه بر نهادینه شدن خشونت در جامعه

در این پادکست است به تاثیر شکنجه و بدرفتاری های پلیس با مردم در نهادینه شدن خشونت در سطح جامعه می پردازیم چگونگی نگاه کردن به مسئله شکنجه از دیدگاه اخلاقی و عدم پذیرش هر نوع بدرفتاری و شکنجه، از دیدگاه اخلاقی به آن نگاه

پادکست – بررسی تاثیرات شکنجه بر نهادینه شدن خشونت در جامعه ادامه »

رابطه خشونت و مجازات اعدام از نگاه فلسفی

آقای دکتر رامین جهانبگلو متخصص فلسفه و فعال در زمینه فلسفه خشونت پرهیزی درباره رابطه خشونت و مجازات اعدام سخن می گویند. او معتقد است که با چوبه دار عدالت برپا نمی گردد و بین امر اخلاقی و لغو مجازات اعدام رابطه مفهومی برقرار می

رابطه خشونت و مجازات اعدام از نگاه فلسفی ادامه »

پیمایش به بالا