رشد ذهنی نوجوانان

قاضی چگونه می‌تواند بدون دریافت نظریه تخصصی، رشد نوجوان را تشخیص دهد؟

مرکز عدالت برای کودکان: نوجوانی یک دوره انتقالی است که از کودکی به بزرگسالی، قرار دارد. اما هنوز رشد عقلی کامل را تجربه نکرده است. یک نوجوان در دوراهی تغییراتی قرار دارد که در آن احساسات، هورمون‌ها، قضاوت، هویت و ساختار فیزیکی بدن او در حال

قاضی چگونه می‌تواند بدون دریافت نظریه تخصصی، رشد نوجوان را تشخیص دهد؟ ادامه »

یافته‌های علمی از رشد مغزی نوجوانان، مجازات بی‌رحمانه اعدام را برنمی‌تابد

مرکز عدالت برای کودکان: نوجوانی یک دوره انتقالی است که از کودکی به بزرگسالی، قرار دارد. اما هنوز رشد عقلی کامل را تجربه نکرده است. یک نوجوان در دوراهی تغییراتی قرار دارد که در آن احساسات، هورمون‌ها، قضاوت، هویت و ساختار فیزیکی بدن او در

یافته‌های علمی از رشد مغزی نوجوانان، مجازات بی‌رحمانه اعدام را برنمی‌تابد ادامه »

تاثیر فقدان درک شناختی بر رفتار نوجوانان معارض قانون

مرکز عدالت برای کودکان: کنش‌های اختیاری،‌ ناخودآگاه، جسمانی، ذهنی و عاطفی انسانها به میزان رشد مغز آنها وابسته است. در واقع این مغز است که رفتارهای هر فردی را رهبری می‌کند و به انسان قدرت شناخت می‌دهد. درک شناختی انسان‌ها چه رابطه‌ای با رشد مغزی دارد؟

تاثیر فقدان درک شناختی بر رفتار نوجوانان معارض قانون ادامه »

بررسی و مطالعه موردی رشد ذهنی نوجوانان

پرونده قتل ستایش، دختر معصوم افغان تبار بدست امیرحسین در سال ۱۳۹۵ جامعه ایران و افغانستان را تکان داد. این طبیعی بود که مردم ناراحت باشند، حادثه‌ای وحشتناک برای این دختر خرد سال رخ داده بود. آنچه اینجا محل بحث است رفتار قضایی با این

بررسی و مطالعه موردی رشد ذهنی نوجوانان ادامه »

پیمایش به بالا