عدالت کیفری کودکان

آسیب‌شناسی روند تحقیقات و رسیدگی در دادگاههای اطفال و نوجوانان – بخش سوم

مرکز عدالت برای کودکان: قسمت سوم از سلسله پادکست‌های «آسیب‌شناسی روند تحقیقات و رسیدگی در دادگاههای اطفال و نوجوانان» به ضرورت تصویب لایحه تشکیل پلیس تخصصی کودکان در مجلس و اهمیت دسترسی وکلا به کودکان در مرحله تحقیق برای حفاظت از کودکان اختصاص دارد. حسین

آسیب‌شناسی روند تحقیقات و رسیدگی در دادگاههای اطفال و نوجوانان – بخش سوم ادامه »

آسیب‌شناسی روند تحقیقات و رسیدگی در دادگاههای اطفال و نوجوانان – بخش دوم

مرکز عدالت برای کودکان: قسمت دوم از سلسله پادکست‌های «آسیب شناسی روند تحقیقات و رسیدگی در دادگاههای اطفال و نوجوانان» به آسیب‌شناسی برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان در مرحله مداخله تا تحقیقات اولیه و تحویل به دادگاه کودکان، اختصاص دارد. حسین رئیسی وکیل حقوق

آسیب‌شناسی روند تحقیقات و رسیدگی در دادگاههای اطفال و نوجوانان – بخش دوم ادامه »

آسیب‌شناسی روند تحقیقات و رسیدگی در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان – بخش اول

مرکز عدالت برای کودکان: «آسیب‌شناسی روند تحقیقات و رسیدگی در دادگاههای اطفال و نوجوانان» موضوع سلسله گفتگوهای جدید مرکز عدالت برای کودکان با حسین رئیسی وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان، است. کودکان به دلیل شرایط سنی و رشد مغزی، در وضعیت متفاوتی نسبت

آسیب‌شناسی روند تحقیقات و رسیدگی در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان – بخش اول ادامه »

پیمایش به بالا