هویت جنسی

هویت جنسی LGBTQ و آسیب‌های ناشی از آشکارسازی آن – بخش سوم

سومین قسمت از مجموعه پادکست‌های «هویت جنسی LGBTQ و آسیب‌های ناشی از آشکارسازی آن»، به بررسی این سوال اختصاص یافته که افراد جامعه LGBTQ پس از دریافت کارت معافیت پزشکی، با چه مشکلاتی در درون خانواده، جامعه و در پروسه استخدام مواجه می شوند. لطفا

هویت جنسی LGBTQ و آسیب‌های ناشی از آشکارسازی آن – بخش سوم ادامه »

هویت جنسی LGBTQ و آسیب‌های ناشی از آشکارسازی آن – بخش دوم

بخش دوم از مجموعه پادکست‌های «هویت جنسی LGBTQ و آسیب‌های ناشی از آشکارسازی آن»، به مساله چرایی و چگونگی صدور کارت معافیت پزشکی از خدمت نظام وظیفه عمومی برای مردان عضو جامعه LGBTQ اختصاص دارد. در این بخش یکی از متخصصین حوزه LGBTQ به نام

هویت جنسی LGBTQ و آسیب‌های ناشی از آشکارسازی آن – بخش دوم ادامه »

هویت جنسی LGBTQ و آسیب‌های ناشی از آشکارسازی آن – بخش اول

«هویت جنسی LGBTQ و آسیب‌های ناشی از آشکارسازی آن» عنوان مجموعه جدید پادکست‌های مرکز عدالت برای کودکان است که می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آشکارسازی هویت جنسی چه مشکلاتی را برای همجنس‌گرایان در ساختار نظام بهداشتی، درمانی و نظام وظیفه ایجاد و چه

هویت جنسی LGBTQ و آسیب‌های ناشی از آشکارسازی آن – بخش اول ادامه »

پیمایش به بالا