کلینیک‌های حقوق کودکان

پادکست کلینیک‌های حقوق کودکان – بخش سوم

گفتگو با خانم دکتر صبا آلاله، روانشناس کلینیک‌های حقوقی کودکان و ضرورت آموزش حقوق کودک، محور این بخش از سلسله گفتگوها پیرامون تاسیس کلینیک‌های حقوقی کودکان است. خانم صبا آلاله روانشناس در این گفتگو، آموزش حقوقی صرف، به کودکان و اطرافیان آنها را کافی نمی‌داند

پادکست کلینیک‌های حقوق کودکان – بخش سوم ادامه »

پادکست کلینیک‌های حقوق کودکان – بخش دوم

این پادکست بخش دوم از مجموعه سه پادکستی است که پیرامون کلینیک‌های حقوق کودکان تهیه شده است. در این بخش آقای رادکانی فعال حقوق کودکان به امکان عملیاتی شدن آیین نامه موضوع ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین دستورالعمل تاسیس کلینیک

پادکست کلینیک‌های حقوق کودکان – بخش دوم ادامه »

پادکست کلینیک‌های حقوق کودکان – بخش اول

گفتگو با حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل حقوق بشر این پادکست بخش نخست از مجموعه پادکست هایی است که پیرامون کلینیک های حقوق کودکان تدوین شده اند. برای آشنایی با ساختارهای کلینیک های حقوق کودکان لازم هست تا آیین نامه موضوع ماده ۶ قانون حمایت

پادکست کلینیک‌های حقوق کودکان – بخش اول ادامه »

پیمایش به بالا