Անչափահասների արդարադատության պորտալը նպատակ ունի տեղեկացնել և կրթել Միջին Արևելքում անչափահասների արդարադատության զարգացման միտումների վերաբերյալ

Անչափահասների արդարադատության պորտալը քաղաքականություն մշակողներին, փաստաբաններին, իրավակիրառ գործունեություն ծավալողներին, ծառայություն մատուցողներին և անհատներին  տեղեկացնում և կրթում է անչափահասների արդարադատության զարգացման միտումների վերաբերյալ: Մշակութային առանձնահատկությունները հաշվի առնող ռեսուրսներ տարածելով՝ պորտալը առանցքային դերակատարություն ունի անչափահասների իրավունքների պաշտպանությունը խթանող հնարքներով շահագրգիռ կողմերին զինելու գործում:

Այս վեբկայքը գործում է Պաշտպանենք Ապագան նախաձեռնության շրջանակներում, որը Կարլտոնի համալսարանի և Եվրոպական հանձնաժողովի համագործակցության շրջանակներում կյանքի կոչված միջոցառում է՝ ուղղված օրենքի հետ խնդիր ունեցող երեխաների Իրաքում առավել լավ պաշտպանությանը՝  դատական ինստիտուտների կողմից ծառայությունների մատուցման բարելավման, արդարադատության մատչելիության  երաշխավորման և ազատությունից զրկելու առավել բարվոք պայմանների ապահովման միջոցով: