ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ՎԱՐՈՒՄ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԿՐԹՕՋԱԽՆԵՐՈՒՄ

Հերթական անգամ «Իրավունք բոլորի համար» ծրագրի շրջանակներում ԵՊՀ իրավաբանական կլինիկայի ուսանողներն այցելեցին մարզային դպրոցներ՝ աշակերտներին իրենց իրավունքների հետ կապված մի շարք թեմաներով իրազեկման հանդիպումներ անցկացնելու և բարձր դասարանի աշակերտներին մասնագիտորեն կողմնորոշելու համար: Այս անգամ այցելությունները Արմավիրի մարզում էին։

Մասնավորապես ուսանողները դասախոսություններով հանդես եկան Արմավիրի թիվ 1 ավագ դպրոցի և Սարդարապատի միջնակարգ դպրոցի 11 և 12-րդ դասարանների աշակերտների և ուսուցչական կազմի համար: Դասախոսությունների համար ընտրվել էին արդիական ու հատկապես անչափահասների համար հետաքրքիր թեմաներ, ինչպիսիք են՝ անչափահասների իրավունքները քաղաքացիական և քրեական իրավահարաբերություններում՝ անդրադառնալով կրթության, աշխատանքի իրավունքներին, գործունակությանն ու իրավունակությանը, անհրաժեշտ պաշտպանության և ծայրահեղ անհրաժեշտության ինստիտուտներին և այլն:

Դասախոսությունների ընթացքում աշակերտները հնարավորինս հանգամանալից ծանոթացան իրենց առնչվող իրավունքներին և պարտականություններին, մասնավորապես սովորեցին, թե ինչպիսի գործարքների կողմ կարող են լինել՝ ելնելով իրենց տարիքային առանձնահատկություններից, որ պահից սկսած է ծագում իրենց գործունակությունը և դրա սահմանափակման ինչպիսի հիմքեր կարող են լինել և այլն: Քննարկվեցին նաև այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են քրեական պատասխանատվությունից ազատման հիմքերը՝ ըստ ՀՀ ներպետական և մի շարք այլ պետությունների օրենսդրական կարգավորումների, ինչպես նաև ՀՀ Արդարադատության համակարգին վերաբերող տարաբնույթ հարցեր. Դատական պաշտպանության իրականացման կարգը, դատարան դիմելու ժամկետները, գործի քննության ընթացակարգը, և այլն:

Դասախոսություններից զատ կազմակերպվեցին նաև խմբային աշխատանքներ, որոնց ընթացքում աշակերտները դսևորեցին ակտիվ մասնակցություն և ամրապնդեցին իրենց ստացած գիտելիքները: Այս անգամ ևս դպրոցների ղեկավարության և ուսուցչական կազմի հետ ձեռք բերվեց համաձայնություն նման այցելությունները ավանդույթ դարձնելու և ավելի հաճախ կազմակերպելու վերաբերյալ:

Scroll to Top