پادکست – بررسی تاثیرات شکنجه بر نهادینه شدن خشونت در جامعه

پادکست – بررسی تاثیرات شکنجه بر نهادینه شدن خشونت در جامعه

در این پادکست است به تاثیر شکنجه و بدرفتاری های پلیس با مردم در نهادینه شدن خشونت در سطح جامعه می پردازیم چگونگی نگاه کردن به مسئله شکنجه از دیدگاه اخلاقی و عدم پذیرش هر نوع بدرفتاری و شکنجه، از دیدگاه اخلاقی به آن نگاه می کنیم و به این موضوع به طور مشخص سرکار خانم آلاله می‌پردازند که رفتار نادرست پلیس و شکنجه موجب بروز خشونت در جامعه از این طریق می‌شود که به توسعه نظریه الگوپذیری و نظریه یادگیری خشونت یا به اصطلاح خشونت اکتسابی منجر می‌شود و سبب می‌شود تا تصویرسازی خشونت و تاثیر آن بر کودکان بخصوص افزایش پیدا کند.