خدمات حقوقی و اجتماعی

کنشگری و فرسودگی

فرسودگی در کنشگری چیست؟ 

پدیده ای که یک فعال مدنی یا سیاسی ممکن است پس از یک دوره فعالیت گسترده اجتماعی – سیاسی به آن مبتلا شود. 

در این وضعیت کنشگر احساس ،ناتوانی ،یاس ناامیدی یا افسردگی میکند.

PDF
Download دانلود
2023

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای مددکاران اجتماعی و سلامت روان

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای مددکاران اجتماعی و سلامت روان – دانلود با فرمت PDF

بسته مکمل تروما برای کارمندان، مددکاران و مشاورین
جلوگیری از فرسوده‌گی شغلی
مقابله با اضطراب
مقابله با رویاد های دشوار
کمک در موقع غم و اندوه
مهارت های زندگی
کمک‌های روانی اجتماعی
مدیریت استرس
تروما و راه کار‌های مقابله با آن
تمرین‌های آرام‌بخش
تمرین‌های آرام‌‌کننده‌بخش برای کودکان و نوجوانان
حضور در لحظه
مهارت‌های تاب‌آوری مقابله با استرس

PDF
2023

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای معلمین

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای معلمین – دانلود با فرمت PDF

بسته مکمل تروما برای کارمندان، مددکاران و مشاورین
جلوگیری از فرسوده‌گی شغلی
مقابله با اضطراب
مقابله با رویاد های دشوار
کمک در موقع غم و اندوه
کتاب راهنمای صحت روان برای معلمان
مهارت های زندگی
کمک های روانی-اجتماعی
مدیریت استرس
تروما و راه کار‌های مقابله با آن
تمرین‌های آرام‌بخش
تمرین‌های آرام‌‌کننده‌بخش برای کودکان و نوجوانان
حضور در لحظه
مهارت‌های تاب‌آوری مقابله با استرس

PDF
2023

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای خانواده‌ها

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای خانواده‌ها – دانلود با فرمت PDF

جلوگیری از فرسوده‌گی شغلی
مقابله با اضطراب
مقابله با رویاد های دشوار
کمک در موقع غم و اندوه
مدیریت استرس
تروما و راه کار‌های مقابله با آن
تمرین‌های آرام‌بخش
تمرین‌های آرام‌‌کننده‌بخش برای کودکان و نوجوانان
مهارت‌های تاب‌آوری مقابله با استرس

PDF
2023

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای وکلا

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای وکلا – دانلود با فرمت PDF

جلوگیری از فرسوده‌گی شغلی
مقابله با اضطراب
مقابله با رویاد های دشوار
کمک در موقع غم و اندوه
مدیریت استرس
تروما و راه کار‌های مقابله با آن
تمرین‌های آرام‌بخش
تمرین‌های آرام‌‌کننده‌بخش برای کودکان و نوجوانان
حضور در لحظه
مهارت‌های تاب‌آوری مقابله با استرس

PDF
2023

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای جوانان

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای جوانان – دانلود با فرمت PDF

PDF
2023

یک نمونه حکم قضایی در حوزه کودکان مستند به قوانین داخلی و بین‌المللی

قاضی این پرونده در بررسی اتهام نوجوانی ۱۷ ساله، ضمن رعایت قوانین داخلی و بین‌المللی مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان، بر استناد به نظریات علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی و مشاوره کودک و نوجوان اهتمام ورزیده و حکمی متناسب با ادله‌های قانونی و بین‌المللی صادر کرده است.

PDF
Download دانلود
۱۳۹۹

سن اهلیت و مسئولیت قانونی در فقه اسلامی و نظام حقوقی جمهوري

در این نوشته، با تشریح وضعیت اهلیت قانونی در نظام حقوقی ایران و نظام بین المللی و قوانین برخی از کشورها به ویژه کشورهای اسلامی، دلایق عقلی و نقلی مربوط به سن بلوغ، بررسی و نتیجه ای منطقی ارائه گردیده است.
رد الزامی بودن مقطع سنی ۹ و ۱۵ سال برای بلوغ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و هم چنین رد تفاوت موجود در این امر بین دختر و پسر و امکان مبنا قرار دادن سن دیگری برای بلوغ قانونی، فرضیه اصلی این نوشته است.
برای تبیین این امر، مروری بر قوانین موضوعه کشورهای مختلف، نظر کارشناسان، وضعیت فعلی قوانین و مقررات موضوعه داخلی در این زمینه، بررسی نظریات فقهای امامیه و اهل تسنن، سیری در آیات قرآن و احادیث منقول از پیامبر و امامان، در فصول مختلف این کتاب انجام گرفته است.
در مجموع، مطالب این نوشته در هشت فصل ارائه گردیده است:

  • فصل اول: سن مسولیت کیفری و اهلیت قانونی در جهان: تحولات و روندها
  • فصل دوم: رابطه سن با تغییرات جسمی و روحی
  • فصل سوم: سن اهلیت قانونی در قوانین موضوعه کشور
  • فصل چهارم: آراء و نظریات فقهاي شیعه در مورد سن اهلیت و مسئولیت
  • فصل پنجم: آراء و نظریات فقهاي اهل سنت در مورد سن بلوغ و رشد
  • فصل ششم: آیات قرآن مجید در رابطه با بلوغ و رشد و نظر مفسرین
  • فصل هفتم: سن اهلیت و مسئولیت در روایات
  • فصل هشتم: جمع بندی و نتیجه گیری
PDF
Download دانلود
پیمایش به بالا