راهنمای آموزشی روزنامه‌نگاران در پرونده‌های حدود و قصاص نوجوانان

همواره انتشار صحیح و دقیق گزارش ها و اخبار مربوط به کودکان آگاهی عمومی را افزایش می دهد در عین حال که ضرورت توجه به حقوق آنها را برجسته می سازد. اگر چه همه کودکانی که حقوق آنها موضوع اخبار یا گزارش های رسانه ای گوناگون قرار می گیرند، ضروتا در خطر نمی باشند، اما آسیب پذیری همه کودکان از کسی پوشیده نیست و تعداد بسیار زیادی از آنها کودکان در معرض خطر یا کودکان در حالت مخاطره آمیز می باشند. از این رو انتشار هر نوع گزارش در باره کودکان می بایست علاوه بر انطباق با شرایط عمومی و استاندارهای حرفه ای روزنامه نگاری، با اصول حقوق کودک و منافع عالیه کودکان تطبیق گردد. رعایت استاندارهای مرتبط با موضوعات خبری و قابلیت انتشار آنها نیز ضروری است. علاوه بر اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، مراعات کردن اصول ویژه ای درباره پرونده ها و قضایای افراد کمتر از ۱۸ سال که کودک شناخته می شوند، ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.

این نوشتار در پی است تا بدون دخالت در زمینه های تخصصی فعالیت های رونامه نگاری و قواعد حرفه ای ناظر بر آنها، راهمنایی حقوقی برای فعالیت روزنامه نگارانی که با موضوعات مربوط به حقوق کودکان در زمینه های مختلف و به خصوص کودکانی که معارض قانون کیفری، کودکان مواجه با مجازات های حدود و قصاص، با توجه به کنوانسیون حقوق کودک، سایر مقررات بین المللی و حقوق داخلی ارایه نماییم.

دانلود بوکلت

حسین رئیسی وکیل حقوق بشر
دپارتمان حقوق و پژوهشهای حقوقی دانشگاه کارلتون
اوتاوا، کانادا
سپتامبر ۲۰۲۱

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا