ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ «ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ» ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ 2023Թ. ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ ՍՏԱՑԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԵՐ

Վկայագրերի հանձման արարողության ընթացքում ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանը, կարևորելով ԵՊՀ իրավաբանական կլինիկայի գործունեությունն ու կլինիկական կրթությունը, ընդգծեց. «Մեր ֆակուլտետում առաջնահերթ է համարվում անհրաժեշտ տեսական գիտելիքների հիման վրա գործնական հմտությունների զարգացումը: Այդ գործընթացը հաջողությամբ իրականացվում է հենց Իրավաբանական կլինիկայի շնորհիվ, որը մեր ֆակուլտետի այցեքարտերից

ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ «ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ» ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ 2023Թ. ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ ՍՏԱՑԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԵՐ Կարդալ ավելին