Սեպտեմբերի 2023

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅՈՎԵՎ ԿԻՑ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2013-2022ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅՈՎԵՎ ԿԻՑ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2013-2022ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ Կարդալ ավելին

ՀԱՅՏՆԻ ԵՆ ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ 2023-2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ

2023-2024 ուս. տարում ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի իրավաբանական կլինիկան իր կանոնակարգային գործունեությանը համապատասխան իրականացրել է կամավորության հիմունքներով կլինիկա դիմած ուսանողների ընդունելության հարցազրույցներ կլինիկական տարբեր ուղղություններով խմբեր, այդ թվում՝ անչափահասների իրավունքների մասնագիտացման նոր խումբ ձևավորելու համար: Հարցազրույցի փուլը հաղթահարել են ընդհանուր 32 ուսանող, որոնցից 8-ը ընդունվել է

ՀԱՅՏՆԻ ԵՆ ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ 2023-2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ Կարդալ ավելին

Scroll to Top