Հունիսի 2022

ՀՀ ՆՈՐ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՎ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

Ձայնագրությունը կարող եք լսել այստեղ. https://www.ysu.am/faculties/Law/audio_15.06.2022.mp3 Արծարծված հարցերն են. Ինչպես և ցանկացած հասարակությունում, ՀՀ-ում ևս անչափահասները կատարում են հանցանքներ: Արդյո՞ք ՀՀ-ում գործում է անչափահասների արդարադատության առանձնահատուկ համակարգ: Ի՞նչ պատժատեսակներ են կիրառելի անչափահաս տարիքում հանցավոր վարքագիծ դրսևորած անձանց նկատմամբ: 2022 թ.-ի հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնող […]

ՀՀ ՆՈՐ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՎ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ Կարդալ ավելին

ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՊԱՏԺԻ ԿՐՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑԵՐԸ

  Ձայնագրությունը կարող եք լսել այստեղ. https://www.ysu.am/faculties/Law/audio_10.06.2022.mp3 Արծարծված հարցերն են. Հանցանք կատարած անչափահասները, առանձին դեպքերում, հայտնվում են քրեակատարողական հիմնարկներում: Ինչպիսին է վիճակն այդ առումով ՀՀ-ում. մեծ է արդյո՞ք քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անչափահասների թիվը: ՀՀ-ում ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժը անչափահասները որտե՞ղ են կրում: Արդյո՞ք անչափահասները

ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՊԱՏԺԻ ԿՐՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑԵՐԸ Կարդալ ավելին

Scroll to Top