محرومیت نوجوانان از آزادی، شرایط و محدودیت‌ها

محرومیت نوجوانان از آزادی، شرایط و محدودیت‌ها

گفتگو با حسین رئیسی

مرکز عدالت برای کودکان و نوجوانان- نقض قانون توسط نوجوانان پدیده عجیب و غریبی نیست. نوجوانان کمتر از ۱۸ سال نیز گاهی مرتکب خطاهایی می‌شوند که نقض حقوق کیفری یا جزایی به شمار می‌آید، ولی آنچه محل بحث است اینکه آیا کودک مسئولیت کیفری دارد؟ آیا می‌توان آزادی کودک را به اتهام نقض قانون سلب کرد؟ اگر به خاطر مصالح عالیه کودک، سلب آزادی کودکی، اجتناب ناپذیر باشد، شرایط سلب آزادی چیست و در چه فضایی و محیطی می‌توان کودک را نگهداری کرد؟ رسانه‌ها در حوزه کودکان چه کاستی‌هایی دارند و چقدر به نقش خود در حمایت از کودکان واقفند؟ اینها محور گفتگوی مرکز عدالت برای کودکان و نوجوانان با آقای حسین رئیسی، استاد دانشگاه، حقوقدان و متخصص حقوق کودکان است که می‌خوانید. آقای رئیسی در این گفتگو نگاهی موشکافانه به قوانین حوزه کودکان دارد و معتقد است: «آن چیزی که در قوانین داخلی، یا قوانین بین‌المللی در رابطه با مسئولیت کودکان مطرح شده، حقوق اساسی و ذاتی کودکان است. این حقوق قابل اغماض نیستند و نمی‌توان آن را محدود کرد، رفتارهای تحقیر‌آمیز، توهین، شکنجه و مواردی از این قبیل از موضوعاتی است که هیچ نظام حقوقی نمی‌تواند آن را در مورد کودکان روا دارد، جز نظام‌ها و افرادی که خوی فاشیستی و سرکوبگری دارند». ممنون که این مصاحبه را می‌خوانید:

دانلود بوکلت