2022

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ԿԱՄ ՏՈՒԺՈՂԻ ԿԱՄ ՎԿԱՅԻ ՇԱՀԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ձայնագրությունը կաող եք լսել այստեղ. https://www.ysu.am/faculties/Law/Dilbandyan.mp4 Քննարկված հարցերն են. Տարեկան կտրվածքով, ՀՀ-ում մոտավորապես քանի անչափահաս է դիմում փաստաբանների պալատ իրավաբանական օգնություն ստանալու՝ թե´ հանցանքի կատարման մեջ կասկածվելու/մեղադրվելու, թե´ վկայի կամ տուժողի կարգավիճակ ունենալու պարագայում: Արդյո՞ք ՀՀ օրենսդրության մեջ առկա են այնպիսի բացեր, որոնք խնդիրներ են […]

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ԿԱՄ ՏՈՒԺՈՂԻ ԿԱՄ ՎԿԱՅԻ ՇԱՀԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ Կարդալ ավելին

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ձայնագրությունը կարող եք լսել այստեղ. https://www.ysu.am/faculties/Law/audio_04.07.2022.mp4 Քննարկված հարցերն են. Ի՞նչ եք կարծում, արդյո՞ք ՀՀ-ում իմաստավորված կլիներ անչափահասների մասնագիտացված դատարանի, համակարգի ձևավորումը: Ներկայումս ՀՀ-ում ի՞նչ հիմնական խնդիրներ եք տեսնում օրենքի հետ բախում ունեցած անչափահասների իրավունքները/շահերը պաշտպանելու առումով: Հանցավոր վարքագիծ դրսևորած անչափահասները հաճախ հայտնվում են դատարանում: Ի՞նչ

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ Կարդալ ավելին

ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

Ձայնագրությունը կարող եք լսել այստեղ. https://www.ysu.am/faculties/Law/audio_04.07.2022.mp3 Պարզաբանված հարցերն են. ՀՀ-ում ուժի մեջ է մտել ՀՀ քրեակատարողական նոր օրենսգրքը. ի՞նչ առանձնահատուկ կարգավորումներ են դրանում նախատեսված անչափահասների պատժի կրման առումով:  Ի՞նչ կարգավորումներ են նախատեսված ՀՀ քրեակատարողական նոր օրենսգրքով անչափահաս դատապարտյալի նկատմամբ այլընտրանքային պատիժների կիրառման առումով: Արդյո՞ք դրանք

ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ Կարդալ ավելին

ՀՀ ՆՈՐ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՎ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

Ձայնագրությունը կարող եք լսել այստեղ. https://www.ysu.am/faculties/Law/audio_15.06.2022.mp3 Արծարծված հարցերն են. Ինչպես և ցանկացած հասարակությունում, ՀՀ-ում ևս անչափահասները կատարում են հանցանքներ: Արդյո՞ք ՀՀ-ում գործում է անչափահասների արդարադատության առանձնահատուկ համակարգ: Ի՞նչ պատժատեսակներ են կիրառելի անչափահաս տարիքում հանցավոր վարքագիծ դրսևորած անձանց նկատմամբ: 2022 թ.-ի հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնող

ՀՀ ՆՈՐ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՎ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ Կարդալ ավելին

ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՊԱՏԺԻ ԿՐՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑԵՐԸ

  Ձայնագրությունը կարող եք լսել այստեղ. https://www.ysu.am/faculties/Law/audio_10.06.2022.mp3 Արծարծված հարցերն են. Հանցանք կատարած անչափահասները, առանձին դեպքերում, հայտնվում են քրեակատարողական հիմնարկներում: Ինչպիսին է վիճակն այդ առումով ՀՀ-ում. մեծ է արդյո՞ք քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անչափահասների թիվը: ՀՀ-ում ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժը անչափահասները որտե՞ղ են կրում: Արդյո՞ք անչափահասները

ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՊԱՏԺԻ ԿՐՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑԵՐԸ Կարդալ ավելին

ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՅՑԸ ԱՐՑԱԽ

Պատվիրակության կազմում Արցախ էին մեկնել ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի վարիչ, ի.գ.դ, պրոֆեսոր Սամվել Դիլբանդյանը, ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, ի.գ.դ, պրոֆեսոր Արմեն Հայկյանցը, ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ, ի.գ.թ, Տիգրան խաչիկյանը և ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ Հայկ Ավետյանը: Այցի շրջանակներում կազմակերպվել են

ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՅՑԸ ԱՐՑԱԽ Կարդալ ավելին

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՐՔ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Ծրագրի մասնակից ուսանողները տարբեր իրավական թեմաներով գիտաուսումնական և տեղեկատվական քննարկումներ անցկացրեցին Վանաձորի մի շարք կրթական հաստատություններում` նպատակ ունենալով իրականացնել իրավական իրազեկում կրտսեր սերնդի շրջանում և նպաստել անչափահասների իրավագիտակցության բարձրացմանը: Ընտրված թեմաները հնարավորինս համապատասխանեցված էին ունկնդիրների տարիքին և հետաքրքրություններին: Վերջիններս ներառում էին ինչպես քաղաքացիական ու քրեական,

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՐՔ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ Կարդալ ավելին

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՊԱՍՏԱՆ ՀԱՅՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԼԱ

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի իրավաբանական կլինիկան «Իրավունք բոլորի համար» ծրագրի շրջանակներում 2022թ. ապրիլի 15-ին հյուրընկալել էր Նոր Գեղիի թիվ 1 դպրոցի ավագ դասարանների աշակերտներին։ Այցելության ընթացքում աշակերտները շրջայց են կատարել Կլինիկայի վարչական և խորհրդատվական սենյակներով, ծանոթացել են Կլինիկայի գործունեությանը, այնուհետև լսել դասախոսություն փախստական և ապաստան հայցող

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՊԱՍՏԱՆ ՀԱՅՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԼԱ Կարդալ ավելին

ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՀՅՈՒՐԵՐԸ ՄԱՐԶԵՐԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐՆ ԵՆ

  2022թ. ապրիլի 12-ին ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի կողմից իրականացվող «Անչափահասների արդարադատության բարելավման և դեռահասների` մարդու իրավունքների առաջխաղացման» ծրագրի շրջանակներում հյուրընկալել էր հանրապետության N198 և N42 ավագ դպրոցի աշակերտներին և ուսուցիչներին: Հյուրերին ողջունեց ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան, ի.գ.դ., պրոֆեսոր Գագիկ Ղազինյանը, որը աշակերտներին ներկայացրեց ֆակուլտետի ձևավորման

ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՀՅՈՒՐԵՐԸ ՄԱՐԶԵՐԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐՆ ԵՆ Կարդալ ավելին

Scroll to Top