ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ԿԱՄ ՏՈՒԺՈՂԻ ԿԱՄ ՎԿԱՅԻ ՇԱՀԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ԿԱՄ ՏՈՒԺՈՂԻ ԿԱՄ ՎԿԱՅԻ ՇԱՀԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ձայնագրությունը կաող եք լսել այստեղ.

Քննարկված հարցերն են.

  1. Տարեկան կտրվածքով, ՀՀ-ում մոտավորապես քանի անչափահաս է դիմում փաստաբանների պալատ իրավաբանական օգնություն ստանալու՝ թե´ հանցանքի կատարման մեջ կասկածվելու/մեղադրվելու, թե´ վկայի կամ տուժողի կարգավիճակ ունենալու պարագայում:
  2. Արդյո՞ք ՀՀ օրենսդրության մեջ առկա են այնպիսի բացեր, որոնք խնդիրներ են ստեղծում անչափահաս մեղադրյալի կամ տուժողի կամ վկայի շահերի պաշտպանությունն արդյունավետ իրականացնելու առումով: ՀՀ-ում 2022 թ.-ի հուլիսից գործելու են ՀՀ նոր քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքեր. արդյոք դրանցում եղած կանոնակարգումները թույլ կտան առավել լավ ապահովել օրենքի հետ բախված երեխաների շահերի պաշտպանությունը:
  3. Որքանո՞վ է է ՀՀ-ում արդյունավետ անչափահաս իրավախախտների նկատմամբ այլընտրանքային միջոցների կիրառումը: Եթե գտնում եք, որ արդյունավետությունը ցածր է՝ ի՞նչ իրավական/կազմակերպական կամ այլ գործոններ են ներկայումս խոչընդոտում այդ գործընթացին:  Արդյո՞ք ՀՀ նոր քրեական / քրեական դատավարության օրենսդրությունը հնարավորություն  կտան բարձրացնել այդ գործընթացի արդյունավետությունը: