ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ԿԱՄ ՏՈՒԺՈՂԻ ԿԱՄ ՎԿԱՅԻ ՇԱՀԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ձայնագրությունը կաող եք լսել այստեղ.

Քննարկված հարցերն են.

  1. Տարեկան կտրվածքով, ՀՀ-ում մոտավորապես քանի անչափահաս է դիմում փաստաբանների պալատ իրավաբանական օգնություն ստանալու՝ թե´ հանցանքի կատարման մեջ կասկածվելու/մեղադրվելու, թե´ վկայի կամ տուժողի կարգավիճակ ունենալու պարագայում:
  2. Արդյո՞ք ՀՀ օրենսդրության մեջ առկա են այնպիսի բացեր, որոնք խնդիրներ են ստեղծում անչափահաս մեղադրյալի կամ տուժողի կամ վկայի շահերի պաշտպանությունն արդյունավետ իրականացնելու առումով: ՀՀ-ում 2022 թ.-ի հուլիսից գործելու են ՀՀ նոր քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքեր. արդյոք դրանցում եղած կանոնակարգումները թույլ կտան առավել լավ ապահովել օրենքի հետ բախված երեխաների շահերի պաշտպանությունը:
  3. Որքանո՞վ է է ՀՀ-ում արդյունավետ անչափահաս իրավախախտների նկատմամբ այլընտրանքային միջոցների կիրառումը: Եթե գտնում եք, որ արդյունավետությունը ցածր է՝ ի՞նչ իրավական/կազմակերպական կամ այլ գործոններ են ներկայումս խոչընդոտում այդ գործընթացին:  Արդյո՞ք ՀՀ նոր քրեական / քրեական դատավարության օրենսդրությունը հնարավորություն  կտան բարձրացնել այդ գործընթացի արդյունավետությունը:
Scroll to Top